Atpakaļ

No nākamā gada bērnudārzu pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme būs 1070 eiro

No nākamā gada 1.janvāra bērnudārzu pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme būs 1070 eiro, paredz šodien valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

No nākamā gada 1.septembra slodzi sadalīs, paredzot 34 stundas nodarbību vadīšanai un sešas stundas citu pienākumu veikšanai.

Neskatoties uz zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu, vienas stundas izmaksa pirmsskolas izglītības pedagogam joprojām būs par 12,1% zemāka nekā pārējiem pedagogiem.

Paaugstinot zemākās darba algas likmi 1,5 līdz 4 gadus veco bērnu izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, pēc IZM aplēsēm pašvaldību budžetā no nākamā gada indikatīvi būs nepieciešami 12 326 976 eiro. IZM skaidro, ka finansējuma apmērs noteikts pamatojoties uz datiem Valsts izglītības informācijas sistēmā par no pašvaldību budžetiem tarificēto pedagogu likmju skaitu šā gada 15.oktobrī.

Lai izpildītu pedagogu streika prasības pamata un vidējās vispārējās izglītības skolotājiem no nākamā gada 1.janvāra, pedagogu algu fonds tiks palielināts par 11% jeb par 61,67 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka zemākā mēneša darba algas likme skolotājiem no nākamā gada 1.janvāra paliek līdzšinējā, proti, 970 eiro, taču izglītības iestādes vadība no papildu finansējuma algu fondā skolotājiem varēs apmaksāt tos darba pienākumus, kas līdz šim netika apmaksāti, ieguldīt šo papildu finansējumu darba slodzes sabalansēšanai vai zemākās darba likmes paaugstināšanai.

Vienlaikus noteikumos nostiprināts ieteicamais darba slodzes sadalījums nedēļā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, proti, mācību stundu vadīšanai paredzot līdz 65% no kopējās darba slodzes nedēļā. Tāpat nolemts, ka zemākā pedagogu darba algas likme būs 1080 eiro. Šie nosacījumi stāsies spēkā no nākamā gada 1.septembra.

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem noteikta 1320 stundu darba slodze gadā, sabalansējot kontaktstundas un citus pedagoga pienākumus. Apstiprinātie valdības noteikumu grozījumi paredz papildu finansējumu 11% apmērā salīdzinājumā ar šā gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju.

Profesionālās ievirzes pedagogiem darba slodze nedēļā saglabājas 30 stundas, no kurām četras stundas ir paredzētas, lai sagatavotos nodarbībām un citu pienākumu veikšanai. Izglītības iestādes vadītājs un profesionālās ievirzes pedagogs saglabā tiesības vienoties arī par citu slodzes sadalījumu, bet kontaktstundu un pārējā darba laika proporcija nedrīkst būt zemāka par pašlaik noteiktajām 28 un divām stundām.

Grozījumi MK noteikumos palielina arī valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, paredzot papildu finansējumu pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, samaksai par papildu stundām cita pedagoģiskā darba pienākumu veikšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.

Kā vēstīts, valdība nolēma no šā gada 1.decembra līdz 2023.gada 1.februārim pagarināt termiņu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādei, kā arī pedagogu darba slodžu līdzsvarošanas vadlīniju izstrādei, jo ir ieilgusi valdības veidošana un nav sākts darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes, līdz ar to valsts nākamo gadu sāks ar tehnisko budžetu, kurā nav iekļautas jaunas prioritātes.