Gustavs, Gusts, Tālrīts, Saulis
Iesūti
Atpakaļ

Palielina atlīdzību par valsts apmaksātā asistenta pakalpojumiem izglītības iestādē

No 2023.gada 1.janvāra valsts nodrošinātā atlīdzība par vienu asistenta pakalpojuma stundu noteikta 4,79 eiro apmērā – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos, kas šodien, 2023.gada 31.janvārī, apstiprināti valdībā.

Šobrīd valsts par vienu asistenta pakalpojuma stundu maksā 4,50 eiro, ieskaitot visus nodokļus saistībā ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Stundas apmaksa palielināta, jo šā gada sākumā stājās spēkā jaunais minimālās mēneša darba algas apmērs.

Asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt bērni visos izglītības posmos – pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā, profesionālajā pamatizglītībā, arodizglītībā, vidējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā (izņemot speciālās izglītības iestādēs, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta). Asistents sniedz atbalstu to darbību izpildē, kuras bērns nespēj veikt patstāvīgi, – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

Uz 2022.gada 15.septembri asistenta pakalpojumu izmantoja 421 bērns, no tiem 137 pirmsskolā, 282 – vispārējās izglītības iestādēs un 2 profesionālās izglītības iestādēs.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Šodien valdībā apstiprinātie grozījumi 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.