Atpakaļ

Parbuves I.Zeberina Kuldīgas pamatskolas sporta zali

4. oktobrī Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “AB Būvniecība” par Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta zāles pārbūves projektēšanu un būvdarbiem.

“Esmu vienkārši laimīga, ne tikai priecīga, jo mēs, varētu teikt, ne katru gadu, bet ik pa brīdim atjaunojamies. Un, lūk, šis ir ļoti ilgi gaidīts projekts. Tad jau var teikt, ka mēs būsim sunim pārkāpuši, tad paliks vairs tikai astīte, un mēs varēsim teikt, ka mēs esam pilnīgi jauna, renovēta skola,” sacīja I. Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas direktore Guntra Buivida.

Klātesošos uzrunāja arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, sakot: “Sapņi piepildās, un veselā miesā vesels gars. Lai šī sporta zāle pēc projekta beigām ir ierosinājums skolēniem aktīvi sportot un būt veseliem. Un es ceru, ka mums ir labs būvnieks un sadarbības partneris un viss izdosies ātri un raiti. Lai top!”

Noslēdzot līgumu, uzņēmējs apņēmies divu mēnešu laikā izstrādāt būvniecības dokumentāciju. Paredzams, ka būvdarbi jāpaveic četru mēnešu laikā kopš brīža, kad būvniecības ieceres dokumentācijā būs izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Sporta zāles pārbūve izmaksās 461 tūkstoti eiro, neskaitot PVN. Pārbūve norisinās projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/012) ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot Kuldīgas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzlabošanu, kā arī sporta infrastruktūras pilnveidošanu, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu trīs Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs.