Atpakaļ

Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju topošai mūzikas skolotājai un ārstiem rezidentiem

Kuldīgas novada domes deputāti 24. novembra domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju vienai studentei un diviem ārstiem rezidentiem.

Viena stipendiāte ir topošā mūzikas skolotāja, bet divi stipendiāti – pirmā un otrā gada rezidenti. Jūlija Bille Vecpuise ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu skolotājs” apakšprogrammas “Mūzikas skolotājs” specializācijas “Mūzikas skolotājs saksofona spēlē” pilna laika klātienes valsts budžeta studiju 2022./2023. akadēmiskā gada 3. semestra studente. Viņai piešķirta stipendija 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 250 EUR mēnesī. Stipendiju viņa saņems līdz studiju pabeigšanai. J. B. Vecpuise saka: “Esmu no Saldus, mani uzrunāja Skrundas mūzikas skolas direktore, lai piesakos un izmantoju šo iespēju. Man ir liels prieks, ka strādāju Skrundas mūzikas skolā, bērni tur tiešām nāk ar vēlmi mācīties, viņiem tā ir prioritāte. Es šo profesiju izvēlējos, jo mani iedvesmoja mans saksofona spēles skolotājs.”

Linda Ikauniece ir Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmas 2. studiju gada pilna laika klātienes 2. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmas rezidentūras “Medicīna” apakšprogrammas “Ģimenes medicīna” rezidente. Viņai piešķirta stipendija 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Stipendiju viņa saņems visu atlikušo rezidentūras laiku. L. Ikauniece ir no Saldus, bet Kuldīga viņai nav sveša, šeit dzīvo arī radinieki: “Es nokavēju iepriekšējo pieteikšanos, bet ļoti priecājos, ka varēju pieteikties šajā konkursā. Kuldīga man ir ļoti mīļa, savu nākotni saistu tikai ar šo pilsētu.”

Ēriks Vidžups ir Rīgas Stradiņa Universitātes Rezidentūras studiju fakultātes pilna laika klātienes 1. studiju gada rezidents 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Rezidentūra medicīnā”, specialitātē “Pneimonologs”. Viņam piešķirta stipendija 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Ē. Vidžups ir Kuldīgas slimnīcas dežūrārsts un Rīgas Stradiņa universitātes rezidents pneimonoloģijā, pēc pieciem gadiem plāno būt plaušu ārsts. Specialitātes izvēle jaunajam ārstam sakritusi ar Covid-19 pandēmijas laiku, kad, strādājot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pulmonoloģijas nodaļā, ieguvis pirmo priekšstatu, zināšanas un praktiskās iemaņas akūtajā medicīnā. Savukārt dežūrārsta pieredze Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā un Iekšķīgo slimību nodaļā devusi pārliecību, ka medicīna nevar pastāvēt tikai lielajās universitātes slimnīcās. “Lai arī tieši tur gūtās zināšanas un sadarbības pieredze dod labāku profesionālo pienesumu pacientu ārstēšanā, ir jādomā, kā attīstīties reģionā, veidojot sadarbības tīklu tuvējām slimnīcām”, izvēloties turpmāko karjeru saistīt ar Kuldīgas slimnīcu, ir pārliecināts topošais pneimonologs. Stipendiju viņš saņems visu atlikušo rezidentūras laiku.

Kopumā saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās četri pretendenti. Viens no pretendentiem neatbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai.

Par stipendijas piešķiršanu Ē.Vidžups ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku un SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu parakstīja trīspusēju līgumu, L. Ikauniece parakstīja trīspusēju līgumu ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku un ģimenes ārsti Rūtu Eglīti. Savukārt J. B. Vecpuise parakstīja trīspusēju līgumu ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku un Skrundas mūzikas skolas direktori Antru Zuntneri. Līgumā nosaka piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības.