Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Piešķir papildu finansējumu visu Talsu pamatskolas logu nomaiņai

Pagājušajā gadā tika sākta ilgi gaidītā Talsu pamatskolas pārbūve, kas pēc remontdarbu beigām ļaus iestādes audzēkņiem un darbiniekiem ikdienu aizvadīt ērtā un vizuāli estētiskā vidē. Lai nodrošinātu ēkas pilnu pabeigtību un iegūtu maksimālu energoefektivitāti, Talsu novada budžetā tiks paredzēts papildu finansējums visu skolas logu nomaiņai.

Pārbūves laikā Talsu pamatskolā atjaunos iekštelpas, mācību kabinetos daļēji pārbūvēs inženiertīklus, elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunos ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibensaizsardzības sistēmu un pārbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Palielinoties izglītojamo skaitam, nepieciešams paplašināt skolas telpu platību, izbūvējot ēkas piebūvi sporta zāles vajadzībām, bet skolas augšējā stāvā tiks ierīkotas septiņas jaunas mācību klases.

Izglītības iestādi par 2 836 787,26 eiro (ar PVN) pārbūvē pilnsabiedrība „P un P būvniecības grupa”. Darbu laikā secināts, ka pilnīgai ēkas sakārtošanai un energoefektivitātes rādījumu sasniegšanai nepieciešams nomainīt visus skolas logus.

Talsu pamatskolas pārbūves būvprojekts izstrādāts 2018. gadā un tajā, izvērtējot tā brīža logu stāvokli un arī tā laika būvniecības prasības, netika paredzēta visu skolas logu nomaiņa. Pašlaik esošajiem logiem energoefektivitātes vērtība ir ļoti zema, tie izgatavoti 2005. gadā, logos nav iestrādātas iekšējās tvaika izolācijas lentas un nav aizpildītas izolācijas montāžas šuves, kas rada siltumenerģijas zudumus.

Visu logu nomaiņai, tā pilnībā sakārtojot ēku, 2023. gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti 66 550,35 eiro.

Talsu novada pašvaldība jau informēja, ka pagājušajā gadā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 20 pašvaldību investīciju projektiem. To vidū bija arī Talsu novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts par Talsu pamatskolas pārbūvi.

Līdz remontdarbu beigām Talsu pamatskolas skolēniem mācību darbs tiek organizēts citviet. 1. līdz 4. klašu skolēni pamatizglītības programmu apgūst Talsu pilsētas teritorijā, bet 5. līdz 9. klašu skolēniem mācības remontdarbu laikā notiek bijušās Vandzenes pamatskolas ēkā.