Atpakaļ

Talsu novadā nebūs jāmaksā līdzfinansējums interešu izglītības programmās

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novada izglītības iestādēs, kas audzēkņiem nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi un īsteno interešu izglītības programmas, ir bijis atšķirīgs vecāku līdzfinansējuma apmērs. Tagad Talsu novada dome noteikusi vienotu pieeju līdzfinansējuma maksas apmēram.

Vienādo maksu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi

Līdz šim līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Talsu Mūzikas skolā, Talsu Mākslas skolā, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā, Sabiles Mūzikas un mākslas skolā bija 15 eiro mēnesī, Rojas Mūzikas un mākslas skolā audzēkņiem līdzfinansējums bija 10 eiro apmērā, Dundagas Mākslas un mūzikas skolā bija jāmaksā 12 eiro mēnesī, bet Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā bija jāmaksā 7,11 eiro mēnesī. Savukārt Rojas Sporta skolā līdzfinansējums nebija noteikts.

Lai visiem šo iestāžu audzēkņiem nodrošinātu vienādu pieeju līdzfinansējuma maksas apmērā, Talsu novada domes deputāti atbalstīja Izglītības pārvaldes ierosinājumu noteikt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā mēnesī par profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām, 15 eiro apmērā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai „Hokejs”, bet 7 eiro mēnesī par pārējo profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvi.

Vecākiem nebūs jāmaksā vecāka līdzfinansējums interešu izglītības programmās

Vienota pieeja noteikta arī iestādēm, kas īsteno interešu izglītības programmas apguvi, kas ir vispārējo prasmju un interešu attīstīšana. Iepriekšējā Talsu novada un Mērsraga novada teritorijā interešu izglītība bērniem bija pieejama bez maksas, tas ir, vecākiem nemaksājot līdzfinansējumu. Savukārt bērniem apmeklējot interešu izglītības programmas Rojas Mūzikas un mākslas skolā bija jāmaksā 15 eiro mēnesī, bet apmeklējot Dundagas Mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem bija jāmaksā 6 eiro un 12 eiro mēnesī. Talsu novada dome atbalstīja lēmumu no 1. septembra nenoteikt līdzfinansējumu par interešu izglītības programmu apguvi Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.