Atpakaļ

Talsu novadā Rudes bērnudārzu “Saulespuķe” pievienos Rojas bērnudārzam “Zelta zivtiņa”

Šā gada 1.augustā likvidēs Rojas pagasta Rudes pirmsskolas izglītības iestādi “Saulespuķe”, pievienojot to Rojas bērnudārzam “Zelta zivtiņa”, 26.janvārī Talsu novada domes sēdē nolēma deputāti.

Kā informēja pašvaldības pārstāve Linda Pavlovska-Dišlere, veicot padziļinātu esošās situācijas analīzi pirmsskolas izglītībā, Talsu novada Izglītības nozares attīstības stratēģijā tika noteikti kritēriji un ieteikumi, kas balstīti kvalitatīvu pirmsskolas pakalpojumu pieejamībā tuvāk dzīvesvietai, kā arī pēc iespējas racionālākā un efektīvākā pašvaldības resursu izmantošanā.

Rudes bērnudārzā trijos izvērtējumā iekļautajos mācību gados audzēkņu skaits ir mazāks par 50, tostarp ar lejupslīdošu tendenci. 2020.gada 1.septembrī bija 40 audzēkņu, 2021.gadā – 38, savukārt 2022.gadā audzēkņu skaits ir samazinājies līdz 33. Ņemot vērā gan esošo audzēkņu skaitu, gan arī nākotnē prognozēto, Izglītības stratēģijā ir ieteikts veidot vienu iestādi ar pagasta pārvaldes teritorijā esošo pirmsskolu vai vispārizglītojošo skolu.

Arī iestādes finansējums vienam audzēknim ir izteikti augstāks par vidējo, salīdzinot ar citām pirmsskolas iestādēm.

Talsu novada pašvaldības noteikumi par pirmsskolas izglītības grupu komplektāciju nosaka, ka trīs grupas komplektējamas gadījumos, ja kopējais audzēkņu skaits ir 41 vai vairāk. Vērtējot nākamo gadu prognozes, Rudes bērnudārza audzēkņu skaits būtu atbilstošs, lai komplektētu tikai divas pirmsskolas grupas.

Ņemot vērā gan izglītības stratēģijā noteiktos ieteikumus, gan izglītības jomas attiecīgos pašvaldības noteikumus, nolemts, ka 1.augustā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe” tiks pievienota Rojas pirmsskolas izglītības iestādei “Zelta zivtiņa”, saglabājot programmas īstenošanu Rudē, Rojas pagastā.

Pagājušā gada 29.decembra Talsu novada domes sēdē par Rojas bērnudārza “Zelta zivtiņa” vadītāju no šā gada 1.februāra apstiprināja Lindu Kleinbergu. Savukārt 26.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums Lindai Kleinbergai uzticēt veikt arī Rudes bērnudārza “Saulespuķe” vadītājas pienākumus, tādējādi nodrošinot Rudes bērnudārza darbības nepārtrauktību, kā arī reorganizāciju un ar to saistīto procesu īstenošanu.