Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novada skolās sākusies pirmklasnieku reģistrācija

0

No šā gada janvāra sākusies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs 2023./2024. mācību gadam Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs, kas sniedz pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas. Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem bērnu reģistrēt mācībām var gan klātienē izglītības iestādē, gan elektroniski.

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu rakstveida iesniegumu, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus.

Iesniegumam jāpievieno arī bērna medicīniskā karte (veidlapa nr.026/u), ko bez maksas izsniedz ģimenes ārsts. Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu izglītības iestādei, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.

Bērnu var pieteikt mācību uzsākšanai 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Izglītības iestādes Talsu novadā piedāvā pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Savukārt Talsu pamatskola piedāvā programmu pamatizglītības profesionāli orientētā virzienā ar iespēju apgūt mūzikas instrumentu spēli.

Topošo pirmklasnieku iespējams pieteikt mācībām Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā, Laucienes pamatskolā, Lībagu sākumskolā, Mērsraga vidusskolā, Pastendes pamatskolā, Pūņu pamatskolā, Rojas vidusskolā, Sabiles pamatskolā, Stendes pamatskolā, Talsu pamatskolā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu Kristīgajā vidusskolā, Upesgrīvas pamatskolā, Valdemārpils vidusskolā un Virbu sākumskolā.

Talsu novadā nākamajā mācību gadā plānots uzņemt ap 400 pirmklasnieku, kas ir par 25 bērniem mazāk nekā 2022. gadā.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz pat augustam, bet vecāki aicināti savlaicīgi iepazīties un izvērtēt Talsu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību programmu piedāvājumu, izvēloties savai ģimenei un mazajam pirmklasniekam piemērotāko.

Izglītības i estāžu kontaktus skatīt šeit

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.