Atpakaļ

Talsu novada skolēni – aktīvi programmas „Latvijas skolas soma” dalībnieki

Talsu novada 18 vispārizglītojošās skolas, kurās mācās vairāk nekā 3760 skolēnu, jau ceturto mācību gadu piedalās kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanā. Programma aptver visas Latvijas skolas un nodrošina valsts apmaksātu iespēju ikvienam skolēnam vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē vai attālināti iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā Latvijas simtgades dāvana, kas sniegta bērniem un jauniešiem mūsu valstī. Katru mācību gadu kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” tiek iesaistīti vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu.

Programmas mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs 1.–12. klases skolēns izzina un pieredz Latvijas mākslas un kultūras vērtības. „Latvijas skolas somas” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu.

„Latvijas skolas somas” piešķirtais finansējums, vidēji 7 eiro pusgadā vienam skolēnam, tiek izmantots kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības objektu un muzeju apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu, kā arī izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, darbnīcu un citu norišu izmaksas.

Talsu novada skolēni ir aktīvi mūsu valsts kultūras norišu izzinātāji un līdzdalībnieki, un skolās uzsākta aktīva pasākumu plānošana un realizēšana, piedāvājot skolēniem jēgpilnas aktivitātes, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Šajā laikā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Talsu novada skolēni ir apmeklējuši Latvijas Lauksaimniecības muzeju, Pastariņa muzeju, Kubalu skolu – muzeju, Lībiešu saieta namu, Spāres muižu, Spāres baznīcu, Jaunmoku pili, Ķemeru Nacionālo parku, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Nacionālo botānisko dārzu, Liepājas muzeju, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Rīgas Svētā Pētera baznīcu, Tērvetes dabas parku, Tukuma Salmu muzeju, Tukuma Mākslas muzeju, Ventspils muzeju, skatījušies Dailes teātra un Latvijas Leļļu teātra izrādes, kinoteātra „Auseklis” kino seansus, kā arī veikuši vēl virkni citu aktivitāšu.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

„Latvijas skolas somas” turpināšanai līdzekļi valsts budžetā šobrīd ir iekļauti līdz 2024. gadam.