Atpakaļ

Turpinās pārbūves darbi PII “Vālodzīte”, Tukumā

Šī gada martā tika uzsākti būvdarbi PII “Vālodzīte”, Spartaka ielā 18, Tukumā. Darbi tiek organizēti secīgi, raitai un tehnoloģiski kvalitatīvākai darbu norisei.

Šobrīd ir pabeigti ārējo tīklu izbūves darbi un jumta seguma izbūve. Aktīvi turpinās bruģakmens ietvju izbūve, fasādes apdares flīžu uzstādīšana, logu montāža, kā arī paralēli tiek veikti atjaunošanas darbi ēkas iekštelpās.

Rezultātā ēkā tiks veikti energoefektivitātes pasākumi, t.sk., esošo logu, durvju nomaiņa, un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārsegumu siltināšana, cokola sienu siltināšana, kā arī iekštelpu atjaunošana pēc energoefektivitātes un inženiertīklu pārbūves pasākumu ieviešanas. Kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pēc ārējo tīklu pārbūves.

Ēkas pārbūves darbi tiek veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. Nr.4.2.2.0/20/I/021 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 682 324,93 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 820 708,79 EUR, no kurām ERAF finansējums 454 200,00 EUR, valsts budžeta dotācija 20 038,24 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 346 470,55 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 861 616,14 EUR.

Būvdarbu veic piegādātāju apvienība “MB/HX”, kuru veido SIA “MARELS BŪVE” un SIA “HEINEX”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību veic būvprojekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūve” autors SIA “Būvdizains”.

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada sākumā.