Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā izveidota 10 metru šautuve

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (VPKV) darbu uzsāks jauna 10 metru šautuve, kas izveidota vidusskolas palīgēkā, Piltenes ielā 25, Kuldīgā.

Šautuvē izveidoti 5 celiņi, kas domāti pneimatiskajiem ieročiem. Telpa ir atjaunota, ievērojot ergonomikas pamatprincipus – izbūvēta atbilstoša ventilācija, apgaismojums, veikts kosmētiskais remonts grīdām, sienām un griestiem. Sadarbībā ar Jaunsardzes centru nodrošināts atbilstošs inventārs un ekipējums šaušanas apmācībām.

Plānots, ka sākot ar 2024./2025. mācību gadu, valsts aizsardzības mācību (VAM) varētu apgūt visās vidējās mācību iestādēs Latvijā, kur tas būtu kā obligāts mācību priekšmets, ja to atbalstīs valdība. Jau trešo gadu valsts aizsardzības mācība VPKV ir kā izvēles priekšmets 10. un 11. klašu skolēniem. Reizi mēnesī jaunieši apgūst praktiskas zināšanas par valsts aizsardzību, uzlabo fizisko sagatavotību un noturību krīzes situācijās.

Jaunā šautuve skolēniem dos iespēju iemācīties, kā droši apieties ar ieroci, un iepazīties ar praktisko šaušanu.

Jaunsardzes instruktors un VPKV valsts aizsardzības mācības pasniedzējs Viesturs Zviedris pateicas visām iesaistītajām pusēm par iespēju darboties šajā virziena, kā arī jaunsargiem, kas ziedo savu brīvo laiku, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas. VAM pasniedzējs ļoti vēlas,  lai šī programma turpinātu savu attīstības ceļu.