Atpakaļ

Valdemārpils mazpulkā vēl viens notikumiem bagāts gads

Šis gads Valdemārpils mazpulkam ir zīmīgs, jo oktobrī aprit desmit gadi, kopš tajā notiek aktīva darbība Andas Dzenes vadībā. Aizvadīts varens gads, kas Valdemārpils mazpulcēnus iedvesmojis dažādiem darbiem, notikumiem un piedzīvojumiem, līdz ar to tas bijis krāsains gluži kā mazpulku izaudzētie dārzeņi. Savu košumu neapšaubāmi piešķīruši paši projektu īstenotāji, kuri dažādās aktivitātēs apguvuši jaunas prasmes un čakli strādājuši.

Tradīcijām bagātā Latvijas mazpulku kustība apvieno bērnus un jauniešus no Latvijas pilsētām un reģioniem, tās ideja ir – mācoties darīt un darot mācīties.

Mazpulki ir pazīstami jau kopš pirmās brīvvalsts laika, kad tie sevi pierādīja kā nopietnu organizāciju, kas izzina dažādus lauku darbus, iesaistās patriotiskajā audzināšanā, rūpējas par dabu un apkārtējo veselību.

Valdemārpils mazpulkā darbojas 43 bērni, turklāt ne tikai skolas vecuma, bet arī pirmsskolas vecuma bērni. Lielākā daļa mazpulcēnu ir no Valdemārpils vidusskolas, bet daži, piemēram, beiguši skolas gaitas Valdemārpils pilsētā un ir devušies apgūt zinības citviet.

Anda Dzene ir pedagoģe Valdemārpils vidusskolā. Pirms desmit gadiem, atjaunojot mazpulkus, bijuši ļoti aktīvi skolēni, kas arī ļāvis ar jaunu sparu un jaunu motivāciju atsākt darboties Valdemārpils mazpulkiem.

Anda ar lielu mīlestību un aizrautību stāsta par katru, kurš bijis un joprojām ir gatavs darīt un iesaistīties dažādos projektos, strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvumus. Mazpulku skolotāja ir pārliecināta, ka tādējādi jaunietis aug, attīstās un izveidojas kā personība, spēcīga, gudra un savu zemi mīloša.

„Mazpulkos jaunā paaudze jau no mazām dienām tiek pieradināta pie atbildības, pacietības, mērķtiecības un darba tikuma, un iespēju, ar ko viņiem nodarboties, arī tiek piedāvāts daudz un dažādu. Tagad esam uz jaunas desmitgades sliekšņa, mēs nudien varam būt lepni, ka novadā ir tik talantīgi, radoši un atraktīvi bērni un jaunieši! Valdemārpils mazpulku saknēs ir uzkrāts spēks un zināšanas – aizvadīti neskaitāmi pasākumi un projekti, tie iekrāsoti degsmes, radošuma, izzināšanas, darba un saliedētības krāsās. Jāsaka, ka vecākiem ir ļoti liela loma mazpulcēnu ikdienas aktivitātēs. Viņi ir tie, kuri līdz ar pirmo iesēto sēklu un pirmajiem dīgstiem iedrošina, sniedz praktiskus padomus un kopā ar bērniem veiksmīgi paveic dažādus uzdevumus. Tāpat liels paldies lieliem mazpulka palīgiem un atbalstītājiem jau daudzu gadu garumā – mazpulka krustmātei Airai Saleniecei, Valdemārpils pilsētas pārvaldes vadītājam Andrim Grīnbergam, Valdemārpils vidusskolas direktoram Andrim Dzenim, z/s „Saslaukas” īpašniekiem Guntai un Jurim Jāmaņiem, ar kuriem ikdienā esam plecu pie pleca, kuri sniedz nenovērtējamu atbalstu un nesavtīgi veic darbu mūsu biedrības labā!” stāsta A. Dzene.

Arī vasara mazpulkos bijusi ļoti aktīva un bagāta piedzīvojumiem. Pēc divu gadu pārtraukuma jūlijā norisinājās lielā mazpulku nometne „Visu daru es ar prieku!”. Šogad mazpulcēni, mazpulku vadītāji un biedrības brīvprātīgie jaunieši no Latvijas pulcējās Pūrē, Pūres pamatskolā. Vasaras nometnē dalībnieki devās 15 kilometru garā pārgājienā un vairākās ekskursijās, darbojās dažādās komandu aktivitātēs, apguva veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu un jaunus rokdarbus, piedalījās talantu šovā, dzīvoja teltīs, kā arī darīja vēl daudz interesantu lietu.

Mazpulcēna pienākums katru gadu ir izstrādāt individuālo projektu vai aktīvi piedalīties kāda grupas projekta īstenošanā. Gada sākumā mazpulcēns izvēlas projektu, konsultējoties ar mazpulka vadītāju, vai izlemj pats, ko pētīs, audzēs, kops vai gatavos. Idejas var būt visdažādākās: pētīt savu dzimtas koku vai vēsturisku personību biogrāfijas, audzēt ķirbjus, kartupeļus, saulespuķes, dilles vai citus garšaugus, lasīt tējas, darināt no dažādiem materiāliem suvenīrus, rotaslietas, apsveikumus, gatavot dažādus našķus un kārumus, ar ko var arī tirgoties tirdziņos. Mazpulka vadītāja Anda Dzene stāsta, ka arī Mājas kafejnīcu dienas ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas vasaru sastāvdaļu mazpulku jauniešiem, un šis gads nebūt nav izņēmums.

Pavasarī mazpulku vadītājs pieteiktos projektus nosūta „Latvijas Mazpulkiem”, kur tie tiek ievadīti vienotajā mazpulku projektu datu bāzē, savukārt iecerētais projekts tiek izstrādāts no marta līdz pat septembrim. Pēc vecuma grupām projektus mazpulcēni izstrādā kādā noteiktā pakāpē, bet rudenī padarītais darbiņš tiek vērtēts mazpulku darbu skatē jeb projektu forumā: kas labi izdevies, kas ne tik labi, ko vajadzēja darīt citādāk, lai rezultāts būtu labāks. Par labi izstrādātu projektu mazpulcēns saņem sertifikātu.

Mazpulku organizācijā darbojas bērni, jaunieši un pieaugušie, kuriem nav vienaldzīga Latvija, tās skaistā daba, dzīvnieki un arī vēsture. Mazpulcēns ir neliela lauciņa vai mājdzīvnieka īpašnieks, taču biedrībā var darboties arī jaunietis, kuram nav savas zemes vai mājdzīvnieku, bet kurš rūpējas par vidi, strādā amatniecības darbus, ir sabiedrisks un radošs. Valdemārpils mazpulka prioritāte ir iepazīt valsti, kurā dzīvojam, un uzzināt, kādas ir mūsu iespējas Latvijā un ko mums sniedz tās daba. Mazpulcēniem tiek mācīts, kā plānot un realizēt savas idejas, vadīt un organizēt pasākumus, apgūt Latvijas vēsturi, realizēt vides projektus un sakopt aizmirstas un aizlaistas vietas. Mazpulcēni piedalās pārgājienos, brauc ekskursijās, forumos un nometnēs, nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, apciemo citu pilsētu un valstu mazpulkus.