Atpakaļ

Valdība apstiprina kārtību uzņemšanai studiju programmās

Otrdien valdība apstiprināja noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās.

Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kā augstskolām uzņemšanas procesā salīdzināt vidusskolu absolventu rezultātus centralizētajos eksāmenos (CE), ja tie kārtoti dažādos līmeņos.

Noteikumos paredzēts, ka augstskola un koledža līdz kārtējā gada 1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko, arī mājaslapā internetā, uzņemšanas noteikumus studiju programmās nākamajam akadēmiskajam gadam.

Uzņemšanas noteikumu konkursa atlases kritērijs ir nokārtoto matemātikas, latviešu valodas un svešvalodas CE rezultāti vienā no mācību satura apguves līmeņiem – vispārīgais, optimālais vai augstākais – pēc personas izvēles un visu pārējo personas nokārtoto CE pēc personas izvēles, ja tādi ir izvēlēti, rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.

Dažādu mācību satura apguves līmeņu CE rezultātu salīdzināšanai nosaka koeficientu. CE rezultātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro koeficientus. Optimālā mācību satura apguves līmeņa CE piemēro koeficientu 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa CE, savukārt vispārīgā mācību satura apguves līmeņa CE piemēro koeficientu 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa CE.

Lai noteiktu atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā, augstskola un koledža varēs noteikt, ka papildu konkursa atlases kritērijs ir konkrēta mācību satura, kas nodrošina tematisko atbilstību studiju tematiskajai jomai, un augstākā mācību satura apguves līmeņa nokārtota CE rezultāts.

CE matemātikā var nekārtot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2008.gadam ieskaitot.

IZM uzsver, ka skolēniem laikus ir jāapsver iespējas, kādos līmeņos tiek kārtoti CE, lai turpmāk sekmīgi varētu iestāties augstskolā vai koledžā un izpildītu uzņemšanas prasības.

IZM norāda, ka saistībā ar atšķirībām starp optimālā un augstākā līmeņa eksāmenu svarīgi atcerēties, ka, apgūstot augstākā līmeņa kursus 12.klasē, tiek padziļināti apgūts optimālā līmeņa kursa saturs.

Optimālajā līmenī vidusskolu beidzējiem būs iespējams kārtot latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmenus, bet pārējie eksāmeni būs pieejami tikai augstākajā līmenī. Lai nokārtotu eksāmenu, jāiegūst vismaz 10% no eksāmena kopvērtējuma.

Kā ziņots, Ventspils Augstskolas (VeA) rektors Kārlis Krēsliņš intervijā laikrakstam “Diena” sūkstījās, ka augstskolām nav skaidrības, kā uzņemšanas procesā vērtēt dažādu līmeņu eksāmenu kārtotājus.

Pēc Krēsliņa vārdiem, skaidrības, kā šos dažādo līmeņu vērtējumus savstarpēji salīdzināt, nav. “Ja viens saņēmis zemāku vērtējumu matemātikas eksāmenā augstākajā līmenī, bet otrs augstāku optimālajā līmenī – kuram tad ir priekšroka? Kā notiek gradācija?” tika izteicies rektors.