Atpakaļ

Valstī plāno izveidot ne vairāk kā 11 valsts nozīmes interešu izglītības iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno izveidot ne vairāk kā 11 valsts nozīmes interešu izglītības iestādes.

Šonedēļ valdībā bija iesniegti normatīvo aktu projekti, taču to izskatīšana tika atlikta. Kā skaidro IZM Komunikācijas nodaļā, normatīvos aktus nepieciešams vēl pilnveidot. Ministrija gan nekonkretizē, konkrēti kādi uzlabojumi iecerē vēl nepieciešami.

IZM plāno Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā noteikt ne vairāk kā divas katrā, bet Rīgas plānošanas reģionā ne vairāk kā trīs valsts nozīmes interešu izglītības iestādes.

Šīs iestādes veiks interešu izglītības metodiskā atbalsta un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodrošinājuma funkcijas.

Plānots, ka valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu piešķirs iestādei, kas vienlaikus nodrošina pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes skolēniem interešu izglītības programmu piedāvājumu, tajā skaitā STEM jomās, kas atbilst valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts izglītības standartā ietvertajam mācību un audzināšanas saturam, skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem un vienlaikus sniedz viņiem plašāku izglītības pieredzi. Iestādes būs tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas arī citām personām, kuras neizglītojas izglītības programmās pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Valsts nozīmes interešu izglītības iestādēs būs jāīsteno daudzveidīgas, dažādu grūtības pakāpju un īstenošanas ilguma interešu izglītības programmas un ne mazāk kā trīs interešu izglītības programmas STEM jomā mācību gada garumā.

Ņemot vērā to, ka valsts nozīmes interešu izglītības iestādē tiks īstenotas dažādas interešu izglītības programmas, pastāv iespēja, ka tās varētu būt gan mācību dienas garumā, gan viena vai vairāku mēnešu garumā, gan mācību gada garumā. Plānots, ka valsts nozīmes interešu izglītības iestādes īstenos interešu izglītības programmas pēctecīgi arī vairāku mācību gadu ilgumā, nodrošinot regulāras mācību nodarbības. Īstenojot īslaicīgas interešu izglītības programmas, tiks veicināta un radīta skolēnu interese par konkrētām jomām, tiks sniegts ieskats šajās jomās, savukārt ilglaicīgajās programmās skolēniem veidosies noturīga interese, motivācija padziļināti apgūt zināšanas un prasmes kādā no jomām, kā arī iegūt jaunu izglītības pieredzi.

Iestādei būs tiesības īstenot interešu izglītības programmas skolēniem arī ārpus iestādei paredzētajām telpām.

Šajās iestādēs būs jāizglīto ne mazāk kā 1400 skolēni interešu izglītības programmās un ne mazāk kā 600 skolēni pasākumos un aktivitātēs no iepriekšējā gada 1.jūnija līdz kārtējā gada 31.maijam.