Atpakaļ

Ventspils Augstskolas bibliotēka rīko profesora Andreja Jaunzema grāmatas “Varbūtība” atvēršanas svētkus

2023.gada 2.februarī plkst.17.00 Ventspils Augstskolas bibliotēka rīko profesora Andreja Jaunzema grāmatas “Varbūtība” atvēršanas svētkus un tikšanos ar autoru.

Mācību grāmata “Varbūtība” domāta īpaši apdāvinātiem skolēniem matemātikas fundamentālo ideju izpratnei, kā arī STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) paradigmas popularizēšanai. “Grāmatas lasīšanai pietiek ar algebras pamatiem, tomēr vajadzīgs gaišs prāts un nosliece uz abstrakto domāšanu. Paredzēti radoši eksperimenti ar gadījuma skaitļu ģeneratora palīdzību” – tā saka autors par savu grāmatu “Varbūtība”.

Andrejs Jaunzems ir matemātikas doktors, profesors ekonomikas nozarē, ekonometrijas apakšnozarē. Vairāk nekā 25 gadus strādājis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, kopš Ventspils Augstskolas dibināšanas lasīja lekcijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. A.Jaunzems ir vairāk nekā 100 zinātnisku un metodisku rakstu un tādu grāmatu kā “Mikroekonomika”, “Risku analīze un vadīšana”, “J.A.Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu” autors.

Šobrīd A.Jaunzems ir Ventspils Augstskolas Tehnoloģiju pārneses un inovāciju centra pētnieks, kurš aktīvi darbojās zinātnisko atziņu apkopošanā un analīzē, nodod savas zināšanas jaunajiem pētniekiem un nozares speciālistiem.

Grāmatu izdevusi Ventspils Augstskola ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes finansiālu atbalstu.