Nelda, Rihards, Ričards, Rišards
Iesūti
Atpakaļ

Ventspils Augstskolas studentiem piešķir Andra Klausa stipendijas

Šogad, devīto gadu pēc kārtas, Ventspils Augstskolas (VeA) studentiem bija iespēja pieteikties profesora Andra Klausa stipendijai. Stipendijas mecenāts ir VeA absolvents, šobrīd veiksmīgs uzņēmējs Mārtiņš Lauva. Stipendijas mērķis ir veicināt VeA studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – akadēmiskajā darbībā, pētniecībā un sabiedriskajā darbā. Stipendijas apmērs ir 1500 eiro.

Šajā stipendijas uzsaukumā tika saņemts vēsturiski lielākais stipendija pieteikumu skaits – 27 pieteikumi saņemti gan no bakalaura, gan maģistra, gan doktora līmeņa studentiem. Izvērtējot pieteikumus, stipendijai tika izvirzīti pieci kandidāti – profesionālās bakalaura studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” 2. kursa students Dāvis Cinītis, bakalaura studiju programmas “Starpkultūru komunikācija” 3. kursa studente Anna Ģērmane, bakalaura studiju programmas “Tulkošana un valodu tehnoloģijas” studentes Linda Auziņa un Krista Strode,kā arī doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” studente Sanita Lasmane.Šā gada 16. decembrī norisinājās kandidātu intervijas, kur jauniešiem bija iespēja iepazīstināt ar sevi, papildināt pieteikumos minēto, kā arī argumentēt kādiem mērķiem izlietotu stipendiju tās saņemšanas gadījumā.

Visi pieci finālisti ir aktīvi VeA studenti, kuru vārds regulāri izskan dažādās aktivitātēs un projektos. Visu studentu stāstījumos bija vērojams ievērības cienīgs uzkrātās pieredzes uzskaitījums, ko jaunieši nemitīgi papildinājuši dažādās aktivitātēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šie aspekti padarīja spraigu stipendijas ieguvēja noteikšanu.

Šogad stipendija 1500 EUR apmērā pirmoreiz kopš stipendijas iedibināšanas piešķirta Ventspils Augstskolas doktorantūras līmeņa studiju pārstāvim – Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” studentei un Ventspils Augstskolas lektorei Sanitai Lasmanei.

Stipendijas nominante Sanita Lasmane min, ka jau saskata divas nozīmīgas lietas, kur stipendija palīdzētu – sava zinātniski-pētnieciskā darba attīstībā un rakstu publicēšanā zinātniskajās datubāzēs, kā arī lektores darbā, dodot iespēju modernizēt, padarīt radošāku un mūsdienu jauniešiem aizraujošāku studiju kursa satura pasniegšanu.