Atpakaļ

Ventspils novadā likvidēs Ances pamatskolu

No šā gada 31.augustā tiks likvidēta Ventspils novada Ances pamatskola, savukārt pirmsskolas grupas, lai arī juridiski tiks pievienotas Puzes pamatskolai, turpinās darbu esošajā vietā, lēmusi Ventspils novada dome.

Šajā mācību gadā Ances pamatskolā mācās 25 skolēni, pirmsskolas izglītības grupās ir 13 bērni.

Domes sēdes protokolā norādīts, ka 31.janvārī tika organizēta tikšanās ar Ances pamatskolas darbiniekiem un Ances pamatskolas skolēnu vecākiem, kuras laikā izklāstīti apsvērumi par izglītības iestādes likvidēšanu un uzklausīti viedokļi par izglītības apguves turpināšanas iespējām.

Skolēniem, kuri deklarēti Ventspils novadā un iegūst pamatizglītību, pašvaldība no saviem resursiem, ieskaitot transporta pakalpojumus, var nodrošināt izglītības pieejamību pēc audzēkņu vecāku izvēles Ventspils novada Popes pamatskolā vai Puzes pamatskolā, kas neierobežo skolēniem, viņu vecākiem brīvi izvēlēties mācību iestādi izglītības turpināšanai arī citur.

Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.februāra sēdē, izskatot jautājumu par Ances pamatskolas likvidāciju, Ventspils novada Izglītības pārvalde, analizējot datus par skolēnu skaitu 2023./2024.mācību gadā, informēja ka, pamatizglītības programmu plāno apgūt 26 skolēni un 14 bērni – pirmsskolas izglītības programmu.

Izvērtējot Ances pamatskolas turpmākās darbības iespējas, konstatēts, ka izglītības iestāde nevar nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu gan pedagogu trūkuma, gan nepietiekamā finansējuma dēļ.

Esošais skolēnu skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts mērķdotācijas, neraugoties uz papildus 2022./2023. mācību gadā astoņiem mēnešiem piešķirtajiem 23 200 eiro. Izglītības pārvaldes aprēķini liecina, ka nākamajā mācību gadā šī summa varētu tikai pieaugt. Arī demogrāfiskā situācija neliecina, ka turpmākajos gados skolēnu skaits Ances pamatskolā varētu palielināties.

Turpmāk, pirmsskolas izglītības programma īstenojama Ventspils novada Puzes pamatskolā, nosakot programmas īstenošanas vietas adresi: “Vālodzes”, Ances pagastā, kur bērni mācās ari tagad. Mācību procesa organizēšanai izmantojami šim nolūkam Ances pamatskolas saimnieciskā gada budžetā jau iedalītais finansējums un uzskaitē esošie pamatlīdzekļi un cita manta.

Dome uzdeva Ventspils novada Izglītības pārvaldei nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai Ventspils novada domes sēdes lēmumu par Ances pamatskolas likvidāciju.