Atpakaļ

Ventspils sadarbosies ar novadu izglītības jomā

Ventspils pašvaldības domes sēdē nolemts sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību izveidot kopīgo sadarbības institūciju – Sadarbības grupu izglītības jomā, informēja pašvaldībā.

Sadarbības grupa nodrošinās plānošanas dokumenta “Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā attīstības programma 2021. – 2027.gadam” īstenošanas uzraudzību, kā arī kopīgu uzdevumu izpildi.

Plānots nodrošināt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus, kā arī uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientētu, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu.

Plānots atbalstīt ikviena skolēna izaugsmi, organizēt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību, kā arī risināt aktuālus un nozīmīgus jautājumus izglītības jomā.

Sadarbības grupā tiks iekļauti četri Ventspils pašvaldības un trīs Ventspils novada pašvaldības pārstāvji.

Abu pašvaldību sadarbības institūcijas izveidošana izglītības jomā noteikta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punktā.