Atpakaļ

Izsludināts konkurss uz Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu

Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pretendentiem jāatbilst Valsts civildienesta likuma un likumā “Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām.

No kandidātiem tiek sagaidīta augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, vides vai dabas zinātņu jomā.

Tāpat nepieciešama vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā ar vismaz 40 padotajiem darbiniekiem, starptautiska un/vai starpresoru sadarbības pieredze, izpratne par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanu, izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu.

Tiek sagaidīts, ka pretendentiem būs veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze, angļu valodas zināšanas B2 līmenī, sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās, teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes un nevainojama reputācija.

Par šādu amatu tiek piedāvāta mēnešalga no 4600 eiro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana, kā arī motivējoša bonusu sistēma atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāprezentē arī savs redzējums par Valsts vides dienesta darbības pilnveidošanas un attīstības iespējām. Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību.

Nepieciešamos dokumentus jāiesniedz līdz 2024.gada 16.janvārim.