Atpakaļ

Kandavā realizē Town Twinning projektu “Bez kompetencēm nav ietekmes”

Pēcjāņu nedēļā (27.06. – 01.07.) Kandavā norisinājās starptautisks Eiropas Komisijas atbalstīts Town Twinning projekts “Baltijas forums pilsoniskās kapacitātes stiprināšanai “Bez kompetencēm nav ietekmes”, kurā piedalījās Latvijas un Lietuvas pārstāvji. 

Projekta dalībniekus uzrunāja Kultūras ministrijas pārstāvis – ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītājs Andrejs Lukins,projekta dalībnieki guva ieskatu par ES līdzšinējām un pašreiz aktuālajām finansējuma programmām pilsoniskās darbības spēcināšanai.

Projekta aktivitātē “No manis līdz Urzulai von der Leijenai”, kā arī “Tiesiskums Eiropā” ne tikai diskutējām ar augsti cienījamiem juristiem un politiķiem (J.Streļčenoks, I.Druviete, Ģ.V.Kristovskis), bet arī tika apmeklēta Kurzemes rajona tiesa, kur bija unikāla iespēja redzēt tiesas darbu un tikties ar tiesnesi.

Īpaši nozīmīga bija vizīte Tukuma novada domē un diskusija ar domes priekšsēdētāja vietnieci Ingu Priedi. Dalībniekus īpaši interesēja reģionālās reformas ietekmes novērtējums, kā arī praktiskās iespējas atbalstīt pilsoniskās iniciatīvas un NVO darbu novada attīstībai.

Projekta dalībniekiem aktivitātes “Solidaritāte nav pasīva” ietvarā notika praktiskās diskusijas un darbnīcas Lietuvas (R.Kulikauskas) un Latvijas (K.Jērums) NVO līderu vadībā, kā arī vizītes un tikšanās ar Kurzemes NVO centra vadību (E.Futraka), ar Kurzemes kultūras mantojuma centru „Kūrava” (I.Celitāne) un Smārdes senioru biedrību “Sarma” (A.Slavinska).

Vairāku dienu semināru cikls ļāva padziļināti izprast Eiropas Savienības izveidošanas un pastāvēšanas teoriju un  praksi, kā arī nākotnes izaicinājumus, un to nav mazums. Mūsu projekta dalībnieki no Lietuvas atturīgos latviešus pārsteidza ar vienmēr aktuāliem, ieinteresētiem jautājumiem un patiesu enerģiju. Nekad nebija tā, ka uz lektora aicinājumu uzdot jautājumus zālē būtu klusums.

Kā atzīmējis R.Kulikauskas (Klaipēda), “2009. gada 16. novembrī Eiropas Padomes dalībvalstis parakstīja Eiropas Vietējo pašvaldību hartas (Nr. 122) papildprotokolu, kura mērķis ir veidot ES dalībvalstu vietējās pašvaldības un kopīgu pieeju nozīmīgam jautājumam – tiesībām piedalīties pašvaldības lietu risināšanā. ES institūciju fokuss uz pilsoņu līdzdalību ir atklājis apziņu par iesaistīšanās nozīmi pieaugošās neuzticības valstij problēmas risināšanā. Ir nepietiekošs postpadomju republiku dalībnieku skaits un zināšanas par to, ko un kā darīt, lai ietekmētu varas lēmumus.”

Projekta dalībnieks Aivars Lazdiņš (Rīga, Kandava) atzīmēja: “Nezināju, ka daudzās dalībvalstīs ir līdzīgas problēmas gan ar uzticību valsts institūcijām, gan zināšanu trūkumu par ES. Projekta veiksmes faktors – dalībnieki arī no citas ES dalībvalsts. Tas ļauj veidot vienotāku Eiropas zināšanu, dialoga un vērtību telpu.”

Projekta īstenotājs: Rīgas Vācu kultūras biedrība, Kandavas filiāle “Štempeļhofa”