Atpakaļ

Kļūs pieejami elektroniski sertifikāti par vidējo izglītību

No šodienas elektroniski būs pieejami sertifikāti par vidējo izglītību, informēja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad bija jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Jau ziņots, ka šis ir pirmais mācību gads, kad eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam vidējās izglītības iegūšanai kārto 12.klases skolēni, un otrais gads, kad vidusskolas skolēniem ir iespēja kārtot arī optimālā līmeņa pārbaudījumus.

Lielākais kārtotāju skaits augstākā līmeņa eksāmenos 12.klasē starp reģistrētajiem kārtotājiem bija svešvalodā – 7880 skolēni, latviešu valodā un literatūrā – 3512, kā arī matemātikā – 3029.

Centralizēto eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēdzās 19.jūnijā.