Atpakaļ

Aicinājums uz tikšanos ar Liepājas kultūras dzīves organizatoriem

Lai kopīgi atskatītos uz šogad paveikto Liepājas kultūras jomā, iepazīstinātu ar projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” aktualitātēm, iezīmētu nākotnes plānus, satiktos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem un neatkarīgajiem radošo industriju pārstāvjiem, otrdien, 22. novembrī ikviens interesents aicināts uz tikšanos.

Laiks pēc pandēmijas Liepājas pilsētā atsākās diezgan strauji – 2022. gads Liepājas kultūras dzīvē bija svarīgs gan ar iegūto Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu, gan jaunatklāto koncertdārzu “Pūt, vējiņi!”, digitālās koncertzāles atklāšanu, pilsētas lielo publisko pasākumu norisi, jaunām teātra izrādēm Liepājas teātrī, aktīvu Liepājas muzeja un 17.–19. gadsimta interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” darbību, gatavošanos XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem, Atmodas dārza un Liepājas Restaurācijas centra atklāšanu, aktivitātēm Karostā, kā arī vēl virkni citiem notikumiem.

Lai apspriestu šogad kopā paveikto, diskutētu par kultūras nozares izaicinājumiem, ieskicētu gatavošanos 2025. gadā gaidāmajai Liepājas 400 gadu jubilejai un 2027. gadam – kad tiks pilnībā realizēta Eiropas kultūras 2027 programma, aktualizētu sabiedrības līdziesaistes jautājumus, auditorijas paplašināšanas iespējas un sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 komanda kopā ar Liepājas Kultūras pārvaldes, lielāko kultūras iestāžu pārstāvjiem un neatkarīgajiem kultūras jomas ekspertiem iepazīstinās ar šogad paveikto un iezīmēs nākotnes plānus.

Paredzēts arī sniegt ieskatu par dažādu līdzfinansējuma iespēju piesaisti, konkrētu fondu un programmu rīkotajiem konkursiem un citiem veidiem kā piesaistīt gan reģionālā un nacionālā, gan starptautiskā līmeņa finansējumu un realizēt dažādus projektus.

Tikšanās notiks 22. novembrī no plkst.16.00 līdz 18.00 kultūras namā “Wiktorija”. Uz sarunu aicināts ikviens interesents.