Atpakaļ

Cīravas jauktajam korim – 45

Sestdien, 1. aprīlī plkst. 19.00 Cīravas kultūras namā Cīravas pagasta jauktā kora 45 gadu jubilejas koncerts un svinības, kopā ar kora draugiem. Pēc koncerta jubilejas balle kopā ar mūziķi Arti Arāju.

Cīravas koris dibināts 1978. gadā, bet pirmo reizi koris savu darbību uzsāka 1938 .gadā un darbojās līdz pat 1968. gadam. Pēc 10 gadu pārtraukuma kori atjaunoja un par tā diriģenti kļuva Dzērves skolas mūzikas skolotāja Maija Kļava(Pētersone). Par kora atdzimšanu ir jāpateicas arī tā laika pagasta sekretārei Liesmai Rudzītei, kura pati arī daudzus gadus dziedāja korī.

“Atceros pirmās kora izpildītās dziesmas – ukraiņu tautas dziesma “Reve ta”, latviešu tautas dziesma “Tumša nakte, zaļa zāle” un I. Kalniņš ”Ļeņinam”. Šajā dziesmā, vietā, kur jādzied: “…un piedzimst zibens balts”, vīri dziedājuši: “…un piedzimst sivēns balts”,” atceras kora bijusī diriģente Maija Pētersone.

Pēcāk kori vairākus gadus vadīja diriģents Guntis Škensbergs, kā arī Artis Ābele, Madara Lejniece, Ieva Peterlevica, Sintija Pīrāga, Baiba Kalniņa un šobrīd par Cīravas kori rūpējas Lāsma Jūrmale, kas atbalsta kori arī grūtos brīžos.

“Jubilejas reizē lielu paldies gribas teikt visiem bijušajiem un esošajiem koristiem par entuziasmu un degsmi, par skaistajiem mirkļiem un ieguldījumu kora vēsturē. Īpašs paldies arī kora vecākajai Rotai Rebokai un kora “krustmātei”, Liepājas apriņķa koru virsdiriģentei Ilzei Valcei,” pateicas Cīravas kultūras nama pasākuma organizatore Santa Matvijčuka.

Šobrīd korī dzied 20 dalībnieki un kopā ar Kazdangas jaukto kori (diriģente Jana Paipa) gatavojas vasarā gaidāmajiem Dziesmu un Deju svētkiem.