Atpakaļ

Izsludināts atklāts konkurss uz nodibinājuma Liepāja 2027 valdes locekļu amatiem

Saistībā ar Liepājas valstspilsētas iegūto titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, Liepājas valstspilsētas domes deputāti 2023. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu dibināt nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas īstenošanai un Liepājas 400 gadu svinību sagatavošanai un realizācijai 2025. gadā.

Lai nodrošinātu nodibinājuma darbības uzsākšanu un augstākminēto projektu realizāciju, tiek izsludināts atklāts konkurss uz nodibinājuma valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu amatiem.

Organizācijas “Nodibinājums Liepāja 2027” darbības laiks paredzēts no 2023. līdz 2028. gadam. Pieteikties konkursam uz nodibinājuma valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem var līdz 2023. gada 26. februārim.

Valdes priekšsēdētāja galvenie pienākumi būs nodrošināt stratēģijas un darbības plāna izveidi, lai īstenotu Liepāja 2027 un Liepājai 400 programmu un sasniegtu nodibinājuma izvirzītos mērķus saskaņā ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā koncepciju, izstrādāto programmu un māksliniecisko vīziju. Tāpat pienākumi būs izveidot komandu, pārstāvēt nodibinājumu vietējā un starptautiskā mērogā un koordinēt sadarbību ar sadarbības partneriem, tajā skaitā ministrijām, Eiropas komisijas pārstāvjiem u.c.

Tāpat atklātā konkursā tiek meklēts arī valdes loceklis mākslinieciskajā darbā, kura galvenie darba pienākumi būs īstenot “Liepāja 2027” un “Liepājai 400” programmu, pārraudzīt un nodrošināt mākslinieciskās programmas saturu, plānot un kontrolēt mākslinieciskās programmas budžetu, kā arī pārraudzīt un nodrošināt mākslinieciskās programmas sadarbības projektu īstenošanu.

Nodibinājumā paredzēts arī valdes loceklis finanšu/juridiskajā darbā, kura pienākumos ietilps īstenot “Liepāja 2027” un “Liepājai 400” programmu un sasniegt nodibinājuma izvirzītos mērķus, veikt finanšu plānošanu, budžeta izstrādi, kā arī izveidot un ieviest finanšu kontroles sistēmu un atskaišu mehānismu, nodrošināt iepirkumu procedūru un dokumentu aprites sistēmu, kā arī organizēt un pārraudzīt finansējuma piesaisti no dažādiem finanšu avotiem.

Realizējot projekta “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” daudzveidīgo programmu laika periodā no 2023. līdz 2028. gadam, tiks īstenoti starpnozariski pasākumi, sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors, kā arī īstenoti sadarbības projekti ar publisko, privāto, nevalstisko sektoru, piesaistīti finanšu resursi no dažādiem finanšu avotiem, tajā skaitā Eiropas Savienības fondiem un privātā sektora.