Atpakaļ

Kuldīgā īstenos projektu “Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā“

Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” sadarbībā ar norvēģu partneri Akershus ēku konservācijas centru no šī gada janvāra līdz 2024.gada aprīlim īstenos projektu “Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā “Sens nams, jauns stāsts””.

Projekta ietvaros iecerēts popularizēt vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzi abās valstīs, pievēršot sabiedrības uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktualitātei. Projekta mērķis ir nodrošināt Kuldīgas un Drebakas Norvēģijā sadarbības nepārtrauktību un ilgtspēju kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā, paplašinot labās prakses un pieredzes apmaiņas izplatīšanas mērogu plašākā Latvijas teritorijā.

Projekta ietvaros tiks organizētas 3 starptautiskas restaurācijas darbnīcas Zaļeniekos, Kuldīgā un Drebakā, kuru laikā tiks veikti praktiski restaurācijas darbi, atjaunojot vēsturiskās koka būvdetaļas dažādos objektos, kā arī tiks rīkotas izglītojošas lekcijas. Šīs restaurācijas darbnīcas sekmēs seno kokapstrādes amatu pārmantojamību un dos ieguldījumu, lai novērstu seno metožu pilnīgu izzušanu, kas tiek uzskatīts par būtisku draudu. Projektā iesaistītie partneri uzskata, ka senās amatu prasmes ir būtiski nepieciešamas, lai nodrošinātu vēsturisko ēku autentiskuma saglabāšanu, jo, ja izzudīs senās amatu prasmes, arī senās ēkas ies zudumā, jo tās vairs nebūs iespējams korekti atjaunot. Darbnīcu ietvaros rīkotās lekcijas būs atvērtas un pieejamas ikvienam, dodot iespēju jebkuram interesentam padziļināt zināšanas un izpratni par seno ēku vērtību un to atjaunošanas procesu.

Tiks rīkota pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju kultūras mantojuma saglabāšanas jomā iesaistītajiem speciālistiem no Latvijas, lai pārņemtu labās prakses pieredzi, lai iepazītu mantojuma saglabāšanas principus, vēsturisko ēku restaurācijas nostādnes, kā arī lai apmeklētu muzejus, gūstot ierosmi savas darbības pilnveidošanai. Savukārt, lai veicinātu jauniešu interesi par mantojuma saglabāšanu, iecerēts sarīkot mantojuma forumu, kura ietvaros dalībnieki pastaigu spēles formā iepazīs Kuldīgas vecpilsētas vērtības.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda finansiālu atbalstu 53 390 EUR apmērā.