Atpakaļ

Kuldīga izpildījusi visas prasības UNESCO nominācijai un gaida komitejas lēmumu

Noslēgumam tuvojas vairāk kā 20 gadus garais posms, kad Kuldīga mērķtiecīgi virzījusies pretim UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam – visi dokumenti Latvijas nominācijas “Kuldīga/ Goldingena Kurzemē” vērtēšanai iesniegti, prasības izpildītas – nu jāgaida ICOMOS ekspertu lēmums, kas ir rekomendācija UNESCO komitejas dalībvalstīm un komitejas dalībvalstu balsojumam. Plānots, ka par Kuldīgas uzņemšanu tiks lemts UNESCO pasaules komitejas sanāksmē, kas notiks šī gada septembrī Saūda Arābijā.

Ceļš uz UNESCO Kuldīgai bijis ļoti nozīmīgs process, kas ietver sevī augstu pievienoto vērtību – mantojuma pārvaldība sistēmas, kultūras mantojuma vietu sakārtošanu un zinātnisko izpēti, sabiedrības izglītošanu mantojuma lietās, kā arī apbūves noteikumu sakārtošanu, restaurācijas atbalsta programmas, kas sargā vēsturisko apbūvi, izstrādi, – viss paveiktais ir devis būtisku ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā un attīstībā.

“Svarīgi, ka kultūrvēsturisko mantojumu un Kuldīgas vecpilsētas īpašo vērtību atzīst un saglabā vietējie ļaudis – katru gadu tiek atjaunoti arvien vairāk vēsturiskie logi, iedzīvotāji novērtē un mācās, kā uzturēt vēsturiskās ēkas un pieņem to par savas unikālas vides daļu, lepojas ar to. Vēsturiskā mantojama vērtība iegūst milzu nozīmi, ja to iekļauj ikdienas dzīvē.” saka Kuldīgas novada Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone.

Paveikto ceļā uz UNESCO reģionālās vizītes laikā Kuldīgā atzinīgi novērtēja Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: “UNESCO ir unikāls projekts – tā ir iespēja tūristiem parādīt Latviju un Kuldīgu, atbalstīt vietējos uzņēmējus. Pirms vairākiem gadiem, kad sākāt šo ceļu, pat nevarējāt iedomāties, ko tas patiesībā nozīmēs. Jūs esat ieguldījuši milzīgu darbu augstā kvalitātē – iegūtā pieredze, zināšanas ir kā vērtīgs piemērs citiem. Liels gandarījums, ka kuldīdznieki ir atbalstoši un kopā ar mums gaida UNESCO lēmumu.”

Ministrs uz Kuldīgas vecpilsētas izredzēm tikt iekļautai Pasaules mantojuma sarakstā raugās ar piesardzīgu optimismu – ja nebūtu karš Ukrainā, balsojums būtu noticis jau pagājušajā gadā. Ministrs pauda apņēmību izmantot jebkuru izdevību, lai ar komitejas ekspertiem, kā arī UNESCO ģenerāldirektori, kura jūlijā ieradīsies vizītē Latvijā, vēlreiz pārrunātu Latvijas nominācijas virzību.

Kuldīga – Ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu

  • 1997 Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO pasaules mantojuma sarakstam.
  • 2001 Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
  •  2004 Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
  • 2011 UNESCO LNK Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nominācijas vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un izvirza nosacījumu iesniegt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.
  • 2021 Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominē Kuldīgu, iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas “Kuldīga/Goldingena Kurzemē” pieteikumu.