Atpakaļ

Noslēgs nodoma protokolu starp Liepāju, Dienvidkurzemi un Kuldīgu par “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas īstenošanu

Ceturtdien Liepājas dome pieņēma lēmumu noslēgt nodomu protokolu ar projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma programmas partneriem – Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada pašvaldībām – par kopīgu sadarbību programmas īstenošanā, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Nodomu protokolā noteikts, ka “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” galvenais mērķis ir ar stratēģiski plānotu pasākumu sēriju, kas izstrādāta konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.gadam” pieteikumā, veicināt pilsētas un reģiona attīstību kultūras, izglītības, ekonomikas, vides labiekārtošanas, sociālajās jomās un sabiedrības iesaistē, izvirzot vairākus sadarbības virsuzdevumus.

Plānots rosināt vēlmi ikvienam iedzīvotājam līdzdarboties dzīves vides veidošanā, saglabāšanā, attīstībā, kā arī, veidojot simbiozi kultūrai ar dažādām, tostarp radošajām industrijām, radīt gudru, ekoloģisku un inovācijās balstītu vidi.

Iecerēts veicināt saikni ar partneriem Eiropā, gūstot pieredzi un attīstot praktisku sadarbību dažādu starptautisku projektu īstenošanā, attīstīt industriju, kas balstīta uz digitālajām inovācijām un spēcīgu izglītības bāzi, un veicinās prasmīgu, izglītotu un gudru cilvēku palikšanu un atgriešanos Liepājā un reģionos.

Tāpat iecerēts saglabāt un attīstīt lokālo identitāti, iepazīstinot un popularizējot Liepājas un reģiona kultūras mantojumu starptautiski, tā stiprinot iedzīvotāju piederību Latvijai, Liepājai un reģionam, kā arī veicināt pilsoniski atbildīgus sabiedrības iesaistes procesus.

Realizējot “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” projekta daudzveidīgo programmu laika periodā no 2023.-2028.gadam, tiks sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors.