Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Iesūti
Atpakaļ

Prezentēs grāmatu “Ķoniņu brīvciemi. Nematrikulētā kuršu muižniecība Kuldīgas apkārtnē”

Šodien plkst.16 Rīgas Latviešu biedrības namā tiks prezentēta grāmata “Ķoniņu brīvciemi. Nematrikulētā kuršu muižniecība Kuldīgas apkārtnē”, informēja grāmatas sastādītāja Inita Peniķe.

Grāmatu veidojis autoru kolektīvs – Agris Dzenis, Janīna Kursīte, Ilmārs Mežs, Liene Peniķe, Karīna Janova, Juris Galerijs Vidiņš un Līvija Leine.

Grāmata iepazīstina lasītāju ar septiņu kuršu ķoniņu ciemu apvienību, kas daudzu gadsimtu garumā cīnījās gan juridiski, gan militāri, lai saglabātu savu personisko brīvību. Lielais attēlu klāsts atspoguļo viņu dzīvesveidu, rituālu paradumus, bagātīgo kultūras mantojumu, iepazīstina ar personībām, kas ķoniņu esību nes līdz mūsdienām.

Rokdarbnieces un tautas tērpa cienītāji no grāmatas var smelties izšūto, adīto un rotkaļu darināto rakstu bagātību.

Grāmatai ir četras daļas “Brīvciemu un ķoniņu dzimtu apvienības rašanās un attīstība 16.-20.gadsimtā”, “Ķoniņu brīvciemi un to kultūrvēsturiskais mantojums 16.-20.gadsimtā”, “Ķoniņu dzimtu stāsti” un “Kuršu ķoniņu ciemu iedzīvotāji 18.-20.gadsimtā”.

Lielākā daļa Kuldīgas novada brīvciemos dzīvojošo dzimtu pārstāvju šodien ir sastopami gandrīz visos Latvijas reģionos un daudzviet visā pasaulē. Dzīvojot Ķoniņciemā, Peniķe bieži sastop šo dzimtu pēctečus, kas, godinot senčus, ierodas vietā, kur viņi dzimuši, auguši un sākuši cīņu par savu un savas zemes brīvību.

Grāmatas trešajā daļā ir apkopoti daži no stāstiem. Lai cik ciešanu un pārbaudījumu pilni tie būtu, visām šīm kuršu ķoniņu dzimtām ir atvases, kas dzīvo ar brīva cilvēka apziņu un strādā Latvijas valsts esībai, uzsver Peniķe