Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Reta bibliogrāfiska izdevuma restaurācija Tukuma muzejā

Tukuma muzejs tiks pārstāvēts 13. Baltijas valstu restauratoru triennālē “Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi”, kas notiks Rīgā no 2023. gada 16. līdz 19. maijam. Muzeja restauratore Līga Veldze piedalīsies triennālē ar stenda referātu un prezentēs ļoti reta bibliogrāfiska izdevuma – 17. gadsimta katoļu liturģijas grāmatas – restaurācijas procesu.

Triennālei ir pieteikta Liturģijas grāmata katoļu baznīcām “MISSALE ROMANYM”, kas iespiesta izdevniecībā “Balthasar ab Egmondt” Ķelnē, Vācijā, 1695. gadā. Šo grāmatu Tukuma muzejam dāvināja Tukuma Katoļu draudzes baznīcas prāvests Broņislavs Dūre 1962. gada 11. jūlijā. Dāvinājumu pieņēma Valsts Tukuma mākslas un novadpētniecības muzeja zinātniskās līdzstrādnieces v.i. Paulis Liepkalns. Tas bija laiks, kad pret baznīcām tika vērstas padomju varas iestāžu represijas, tāpēc varam pieņemt, ka prāvests vēlējās pasargāt šo reto bibliogrāfisko izdevumu no iznīcības.

Tukuma muzeja kolekcijā ir vairāki reti iespieddarbi. Šī konkrētā “MISSALE ROMANYM” ir iespaidīga izmēra. Tajā ir pavisam 826 lappuses latīņu valodā. Grāmatā ir ne tikai teksts, bet arī notis un skaistas ilustrācijas. Grāmata ir iesieta koka vākā. Nav zināms, ar ko šis vāks bijis apvilkts 17. gadsimtā, bet 1792. gadā tas apvilkts ar zilu samta auduma vāku. Vāka apkalumos ir  iegravēti teksti:  Kasimirus Buržinski kandidāts katoļu draudzes Kuldīgā un 1762. gada 25. decembris. Tas liecina, ka šis izdevums 18. gadsimtā ir lietots Kuldīgā.

Grāmatu restaurēja Tukuma muzeja restauratore Līga Veldze,  grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratores-meistares Ārijas Ubarstes vadībā. Apkalumu tīrīšanu veica metāla izstrādājumu restaurators Krišjānis Rimša, aizdares restaurāciju – metāla izstrādājumu restauratore-vecmeistare Ieva Baļļa. Grāmatas datēšanā konsultēja mākslas vēsturniece Ina Līne.