Atpakaļ

Sācies balsojums par Aleksandra Pelēča literārās prēmijas Lasītāju simpātijas balvu Talsu pusē veltītai grāmatai

Atzīmējot Aleksandra Pelēča (1920. gada 10. aprīlis – 1995. gada 12. oktobris) dzimšanas dienu, tiks piešķirta kārtējā Aleksandra Pelēča literārā prēmija kādai Talsu pusei veltītai grāmatai. Šobrīd apzināti un prēmijai tiek izvirzīti 2022. gadā izdoti darbi, kas ir cieši saistīti ar Talsu novada kultūrvēsturisko dzīvi.

Arī šogad lasītāji var balsot par kādu no Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītajām grāmatām un noteikt Lasītāju simpātijas balvas saņēmēju.

Balsot par sev tuvāko grāmatu var no 1. februāra līdz 6. aprīlim Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļvietnē www.talsubiblioteka.lv, kā arī apmeklējot savu vietējo bibliotēku. Sabiedrības balsojums noteiks lasītāju simpātiju balvas ieguvēju.

Savukārt literārās prēmijas saņēmēju noteiks vērtēšanas komisija. Prēmijas pasniegšanas pasākums plānots 14. aprīlī.

Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītas šādas 2022. gadā izdotās grāmatas:

Aldis Denčiks „Ciemu ciems Pļavciems”
Grāmata par Talsu novada Laucienes pagasta Nariņciemu, Pļavmuižu, Fridriķmuižu un tuvāko apkārtni, ko novada iedzīvotāji atpazīs zem viena nosaukuma – Pļavas. Grāmata par apvidus vēstures līkločiem, ļaudīm, dabu, kultūras dzīvi un sadzīvi.

Jānis Zviedrāns „Atkal”
Biogrāfisks atmiņu stāsts, kura lappusēs atradīsiet informāciju par spožām Latvijas medicīnas pedagoģijas personībām un viņu likteņiem, apjautīsiet ārsta mūžā piedzīvotās izglītības sistēmas principus un tumšos nostūrus.

Arvīds Dinijs Deģis „Lakstīgais aptieķnieks”
„Ar šo tautiskā romantisma stilā ieturētā romāna tapšanu es simboliski metu tiltu uz Mērsraga Deģu dzimtas atzaru un atdzīvināju daudzus kolorītus mērsradzniekus. Tā kā rakstīšanas laikā aptiekārs Ernests man palīdzēja atspoguļot viņa likteni, esmu uzņēmies kopt viņa ģimenes piemiņu Mērsraga kapos, kur dus mana vecvecmāmiņa Katrīna” – tā par grāmatu stāsta autors.

Edgars Vadonis „Nav tālu līdz Kaltenei: sadzīves stāsti”
Edgars Vadonis seniors savu grāmatu veltījis Nogalei un Nogales bijušajiem un tagadējiem iedzīvotājiem – tie ir vēsturiski notikumi, atmiņas par pagājušajiem laikiem, cilvēkiem un dzimtām, kas saistītas ar Nogali.

Eduards Bidzāns „Mazi graudiņi lielās dzirnavās: romāns ar visu dzīves patiesību”
Romāns reālistiski atspoguļo Latvijas un latviešu tautas likteņus. Par pamatu un iedvesmu romāna stāstam izmantots talsenieka Eduarda Bidzāna ģimenes tuvinieku dzīvesstāsts.

Maija Laukmane „Ielošanās: Talsu ielu līkloči un noslēpumi”
Grāmatā Talsu ielas iedzīvojušās Maijas Laukmanes rotaļīgajos dzejoļos, kurus papildina Antras Auziņas-Bajāres zīmējumi. Grāmatā iekļauti arī apraksti par 13 personībām, kuru vārdā nosauktas Talsu ielas.

AREI Stendes pētniecības centrs: simtgades stāsti (1922-2022)
Grāmata izdota, atzīmējot simto gadadienu kopš pirmās valsts izveidotās selekcijas stacijas dibināšanas Latvijā. Simts gadu laikā Valsts Stendes selekcijas stacija vairākkārt mainījusi nosaukumu, statusu, bet visos laikos šeit radītas jaunas šķirnes, gatavota sēkla. Grāmatā apkopotas arī bijušo darbinieku atmiņas. Arhīvu materiālus un fotoattēlus apkopoja Zigurds Kalmanis, pētījumu sistematizēja un papildināja Dr. agr. Sanita Zute.

Juris Šironovs „Spāres luterāņu baznīca”
Grāmata par Spāres evaņģēliski luterisko baznīcu laiku lokos. Pirmā Spāres baznīca tika celta 1658. gadā, bet tagadējā mūra ēka celta 1747. gadā, atjaunota 1993. gadā. Baznīca ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Savs nams, sava pils: Talsu Tautas namam 110
Jau vairāk nekā gadsimtu Talsu Tautas namam ir īpaša nozīme pilsētā, un tā vēsturiskā izpēte ir uzmanības vērta. Grāmatā atspoguļojas pilsētas un nama vēstures notikumi, aicinot ielūkoties pagātnē, lai radītu priekšstatu, kā veidojusies mūsu pilsēta, kultūra, tradīcijas un notikumi. Grāmatas vēstures daļas autore Antra Grūbe; līdzautore, literārā redaktore Elīna Lāce.

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons: Biobibliogrāfija II
Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītājas apzinātajām publikācijām. Izdevums ir turpinājums un papildinājums 2006. gadā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā sagatavotajai I. Bērsona bibliogrāfijai par laika posmu no 1949. gada līdz 2006. gada rudenim. Grāmatu papildina autobiogrāfija, fotoattēli no autora dzīves un darba gaitām.

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta autoram par izcilu literāru darbu, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un novada norisēm, kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Vērtējumam tiek atlasītas pagājušajā gadā izdotās grāmatas.

Talsu pilsētas dome par godu rakstnieka Aleksandra Pelēča 80  gadu jubilejai  2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu  autoriem  par  ieguldījumu A. Pelēča  daiļrades  pētniecībā  un  popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu novadam.