Atpakaļ

SIA “Kurzemes filharmonija” izsludina jaunu konkursu uz Mākslinieciskā vadītāja amata pretendentu atlasi

SIA “Kurzemes filharmonija” informē, ka 2022.gada 19.decembrī izsludinātais atklātais konkurss uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības SIA “Kurzemes filharmonija” Mākslinieciskā vadītāja amatu ir noslēdzies bez rezultātiem, tāpēc šā gada 7.februārī ir izsludināts jauns atklātais konkurss.

Mākslinieciskā vadītāja galvenie pienākumi aptver vairākas jomas: veidot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kurzemes filharmonija” pasākumu plānu, organizēt, plānot un koordinēt SIA “Kurzemes filharmonija” mākslinieciskās nodaļas darbu, nodrošināt koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” māksliniecisko darbību, augsta līmeņa menedžmentu un radošo ideju realizāciju, tai skaitā:

• dalība SIA “Kurzemes filharmonija” darbības un attīstības stratēģijas izstrādē;

• ideju ģenerēšanu, māksliniecisko programmu izstrādi un īstenošanu;

• māksliniecisko programmu budžeta plānošanu un kontroli;

• sadarbību ar ārvalstu un vietējām koncertorganizācijām;

• koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” tēla atpazīstamības veicināšanu;

• SIA “Kurzemes filharmonija” amatiermākslas kolektīvu darbības integrēšanu mākslinieciskajā programmā.

• pēc vadības norādījumiem piedalīties sapulcēs, sanāksmēs un semināros savu pienākumu ietvaros.

SIA “Kurzemes filharmonija” piedāvā darbu radošā un dinamiskā darba vidē, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu (sākot no 2000 EUR/mēnesī bruto) un sociālās garantijas, kā arī darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Ar konkursa nolikumu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību var iepazīties www.koncertzalelatvija.lv sadaļā “Jaunumi” un www.jurasvarti.lv sadaļā “Ziņas”.

Pieteikumus ar nepieciešamo dokumentāciju jāiesniedz Ventspils valstspilsētas pašvaldības SIA “Kurzemes filharmonija” līdz šā gada 28.februāra plkst.17.00.