Atpakaļ

Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursā starp 15 projektiem sadalīti 12 687 eiro

Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursā starp 15 projektiem sadalīti 12 687 eiro,  informē pašvaldības kultūras daļas speciāliste kultūras jomā Inese Roze.

Šā gada projektu konkursa prioritāte ir daudzveidīgi un inovatīvi kultūras un tūrisma projekti, kas veicina kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju aktualizēšanu, jaunrades attīstību un vietējās kopienas iesaisti kultūras un tūrisma piedāvājuma veidošanā.

Konkursa pirmajā kārtā biedrību un radošo darbinieku aktivitāte bija liela, tika saņemti 27 projektu pieteikumi, bet Talsu novada pašvaldība finansiāli atbalstīja 15 projekta pieteikumus.

Kopējais finansējuma apjoms kultūras un tūrisma projektiem šajā gadā ir 25 000 eiro, pirmajā kārtā tika apstiprināti projekti par kopējo summu 12 687,25 eiro.

Maksimālais atbalsta apmērs – 1000 eiro – piešķirts deviņiem projektiem. Atbalstīti divi biedrības “Sieviešu klubs “Sniedzes”” projekti, kuru realizācija nodrošinās jauna austa karoga izgatavošanu mākslas kopai “Strazdes audējas” un Strazdes muižas parka tūrisma, izglītības un kultūras programmas-maršruta izstrādi.

Divi projekti atbalstīti biedrībai “Talsu fotoklubs”, kā rezultātā taps fotoizstāde “Talsi 135”, kas vasarā būs apskatāma Radošajā sētā un atspoguļos visas Talsu pilsētas ielas, savukārt otrs projekts, “Skatu meklētājs #70”, taps kā lielformāta ceļojoša izstāde par godu Talsu fotokluba vadītāja Ulda Balgas jubilejai. Arī Meistara Igurda Baņķa projekts “Daiņa Kārkluvalka ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Valdemārpils stāsts”” paredz fotoizstādes izveidi, kas popularizēs pilsētu, atspoguļos tās vēsturiskos notikumus un mūsdienas.

Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze saņēma finansējumu Džakomo Pučīni operas “Māsa Andželika” koncertuzvedumam Ģipkas baznīcā, savukārt biedrība “Balgales pagasta “Strops”” saņēma finansiālu atbalstu komponista Alvja Altmaņa garīgās mūzikas koncerta “Svētī, Dievs, šo skaisto zemi” Balgales baznīcā nodrošināšanai.

Atbalstīta arī Latvijas Mākslinieku savienības biedres Lauras Feldbergas ideja profesionāli augstvērtīgas izstādes “Mycelia Supervivo” izstādes izveidei un popularizēšanai Pedvāles mākslas rezidencē.

Audiovizuālo materiālu digitalizēšanu un Talsu novada muzeja krājuma papildināšanu ar vērtīgām kinofilmām nodrošinās biedrības “A-vision” izstrādātais projekts “Vērtīgāks par vērtīgu” II daļa.

Finansiālu atbalstu iespieddarbu drukāšanai saņēmuši divi projekti. Auto-moto biedrība “Draudzība” ieplānojusi tūrisma izdevuma “Ieraugi Valdemārpili” izdošanu, kam piešķirti 1000 eiro. Savukārt biedrībai “Aleksandra Pelēča lasītava” piešķirti 260 eiro Aleksandra Pelēča manuskripta “Pelēkā barona memuāri” izdošanai.

Atbalstīti arī vairāki projekti, kuru realizācija sniegs informāciju plašākai sabiedrībai par nozīmīgām kultūras norisēm Talsu novadā, piemēram, Talsu Valsts ģimnāzijas projekts “Te kino Auseklī”, kas ietver teātra studijas “Te” darbības apzināšanu – ekspozīcijas izveidi, video materiālu digitalizēšanu, kam piešķirti 800 eiro. Mazirbes kora jubilejas atzīmēšanai, ko paredz biedrības “Mazirbes draugu kopa” projekta realizācija, piešķirti 700 eiro. Dzejnieka Aleksandra Čaka un Mildas Grīnfeldes dzīves posma Spārē popularizēšanai piešķirti 537 eiro, ko nodrošinās biedrības “Zaļie lauki” projekta “Spāre un Čaks” realizācija.

Ar 392 eiro finansiāli atbalstīts arī Īves pagasta attīstības biedrības “Tiņģernieks” iesniegtais projekts “Teātra skola Tiņģerē – aktiermeistarības un improvizācijas nodarbības”.