Atpakaļ

Talsu novada muzejs un parks iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Talsu novada muzejs un parks iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis, informē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes kultūras pieminekli var iekļaut objektus ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi, kas raksturīga konkrētas pašvaldības teritorijā.

Vispārējie kritēriji objekta iekļaušanai kultūras pieminekļu sarakstā:

  • Objekta autentiskums iekļaušanas brīdī un tā unikālais vai retais raksturs savā īpašajā tipoloģiskajā grupā;
  • Objekta novietojums;
  • Interešu daudzveidība un koncentrācija vienā objektā;
  • Objekta kultūrvēsturiskā nozīme;
  • Vietējās sabiedrības interešu grupu ierosinātas, īpaši izceltas un atzītas citas kvalitātes, kas piešķir objektam nozīmi un pievienoto vērtību.

Saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”  kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli atkarībā no objekta autentiskuma pakāpes, saglabājušās oriģinālās substances apjoma un nozīmes konkrētajā teritorijā var iekļaut šādus objektus ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi:

  • nozīmīgas vietas – kombinētus cilvēka un dabas veidojumus (piemēram, pilsētu vēsturiskos centrus, to atsevišķas daļas, ciemus, dārzus, parkus) un kultūrvēsturiskas cilvēka veidotas ainavas raksturīgas attiecīgajam kultūrvēsturiskajam novadam vai vietējās pašvaldības teritorijai, kam ir reģionāla nozīme;
  • viendabīgas pilsētu un lauku ēku grupas (piemēram, muižas, tautas celtniecības objektus), kas ir raksturīgas attiecīgajam kultūrvēsturiskajam novadam;
  • būves, ēkas un to konstrukcijas (arī detaļas un rotājumus), kas ir raksturīgas noteiktam Latvijas reģionam vai nozīmīgas vietējās pašvaldības teritorijā.