Atpakaļ

Tukums novads aicinām pieteikties radošajām stipendijām 2022. gadā

Līdz šā gada 2. maijam ir iespēja pieteikties radošajai stipendijai. Stipendijas mērķis ir veicināt Tukuma novada mākslas vai kultūras darbinieka radošu un profesionālu, sabiedrībai nozīmīgu jaunradi.

Pieteicējam jāiesniedz par sevi vai par pretendentu pieteikuma veidlapa, stipendijas pretendenta CV, citi informatīvie materiāli par pretendenta radošo darbību.

Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā vai fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Vairāk info – šeit