Nelda, Rihards, Ričards, Rišards
Iesūti
Atpakaļ

Uz nākamajiem pieciem gadiem akreditēts Aizputes novadpētniecības muzejs

Uz nākamajiem pieciem gadiem akreditēts Aizputes novadpētniecības muzejs,  informē Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.

No nākamā gada 1.janvāra Aizputes muzejā būs jauna štata vienība – vēstures pētnieks.

Kopš administratīvi teritoriālās reformas, Aizputes novadpētniecības muzejam pirmajam bija jāiet cauri akreditācijas procesam. Muzeja vadītāja Jolanta Berga, akreditācijas procesu vērtē kā darba svētkus, kad neatkarīgi profesionāļi novērtē kolektīva veikumu.

Savā atzinumā Akreditācijas komisija ierakstījusi, ka Aizputes novadpētniecības muzejs ir izpildījis visas pamatfunkcijas. Tiek nodrošināta muzeja krājuma komplektēšana un ar krājumu saistītā informācijas izpēte. Ar dažādām ekspozīcijām, izstādēm un izglītojošām programmām tiek veikta sabiedrības izglītošana, izmantojot dažādus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus. Muzeja mājaslapa lasāma arī vācu un angļu valodā.

Muzeja izglītojošās programmas un citi pasākumi nodrošina daudzveidīgas iespējas sabiedrībai iepazīties ar muzeju un tā krājumu. Kultūras izglītības programmas “Skolas soma” piedāvājumu jau izmantojušas neskaitāmas klases no dažādu novadu skolām.

Muzejs izvirzījis savas tālākas darbības prioritātes tādās pētniecības tēmās kā “Lielās ielas modernizēšana” un “Aizpute – pieturvieta Aizputes pasta ceļā.” Akreditācijas komisija ieteica padomāt par pirmā stāva apdzīvošanas idejām, kā arī, lai profesionāli turpinātos vēstures izpētes darbs, štatu sarakstā lūdza padomāt par vēstures pētnieka speciālista iekļaušanu.

Dienvidkurzemes novads ir bagāts ar sešiem valsts akreditētiem muzejiem, kuros glabājas daudz vērtīgu vēstures liecību, ar kurām novads lepojas. Katram no muzejiem novadā ir savs virziens un arī savi panākumi, lai gan muzejos ir atšķirīga materiālā bāze un kapacitāte pētījumiem un inovatīviem risinājumiem.