Atpakaļ

Vecāko klašu skolēnus aicina radošā konkursā padziļināt izpratni par Latvijas kultūras kanona vērtībām

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina 10.-12.klašu un profesionālās izglītības skolu vecāko kursu audzēkņus pieteikties konkursam, kurā būs jādiskutē par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām, jāanalizē laikmetīgās mākslas darbi, kā arī beigās pašiem jārada jaundarbi.

Kā informēja LKA Komunikācijas departamenta vadītāja Aija Lūse, konkursa “[Jaunība un] pretstāve kultūras kanonā un laikmetīgajā mākslā” mērķis ir padziļināt jauniešu izpratni par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām kultūras norisēm un notikumiem, attīstīt prasmes diskutēt par kultūras un mākslas nozīmi sociāli, politiski, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu jautājumu risināšanā, kā arī stiprināt jauniešu priekšstatus par iespējām mākslas valodā apliecināt noteiktas vērtības un virzīt sabiedrības attīstībai nozīmīgas pārmaiņas.

2022.gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kas piešķir konkursa tematikai un norisei papildu nozīmi, aicinot akcentēt jauniešu kā īpašas sabiedrības grupas lomu sabiedrības vērtību pārskatīšanā, humānismā un ilgtspējā balstītu pārmaiņu veicināšanā. Iecerēts, ka konkurss rosinās jauniešus skatīt kanona vērtības kontekstā ar sociālo aktīvismu laikmetīgajā mākslā un apzināties iespējas apliecināt savas personiskās vērtības, idejas un pārliecības, tostarp protestu – mākslas valodā.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmā kārta Latvijas reģionos – Cēsīs, Kuldīgā, Rēzeknē, Jelgavā un Rīgā – notiks no šī gada 28.novembra līdz 2023.gada 2.decembrim. Paredzēts, ka šajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības un organizē diskusiju skolas mērogā, lai apspriestu, interpretētu un noteiktu sev tuvākās kultūras kanona vērtības, identificētu tās vērtības kanonā, kurās visspilgtāk izpaužas laikmetīgu pārmaiņu, protesta, pretstāves vai inovāciju idejas. Diskusijā skolēni vērtēs kāda mūsdienu mākslinieka darbību, kurā izteikti izpaužas laikmetīgu pārmaiņu, protesta, pretstāves vai inovāciju simbolisms. Konkursa pirmās kārtas noslēgumā skolu komandas, izmantojot daudzveidīgus vizuālās komunikācijas līdzekļus, žūrijai prezentēs šo diskusiju rezultātus.

Otrajā kārtā, kas norisināsies 2023.gada 13.janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), konkursa rīkotāji kopā ar kultūras un radošā sektora, tostarp laikmetīgās mākslas nozares profesionāļiem, kā arī sociāli aktīvas mākslas formu pētniekiem un mākslas norišu producentiem piedāvās pieredžu stāstus par mākslinieku lomu sociālu, politisku, drošības, ekonomisku, ekoloģisku un citu problēmu risināšanā, kā arī sociālā aktīvisma izpausmes formām mākslas darbā. Radošais seminārs paredzēts, lai uzlabotu fināla uzdevuma izpildei nepieciešamās prasmes un kompetenci. Skolotāji saņems sertifikātus par dalību seminārā.

Konkursa trešā kārta jeb fināls notiks 2023.gada 10.martā LNB, un tajā skolēnu komandas demonstrēs savus jaunrades darbus, kur mākslas valodā apliecināta komandas pretstāve kādai personiski nozīmīgai problēmai. Šajā kārtā skolēnu komandas piedalīsies arī erudīcijas spēlē par Kultūras kanona vērtībām, informēja Lūse.

Šādu konkursu LKA kopā ar partneriem organizē jau 11.gadu, sniedzot vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai.

LKA konkursu organizē kopā ar Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, projektu “Skola 2030”, LNB, kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”, Latvijas Nacionālo kultūras centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas kultūras kanona un LKA interneta mājaslapās. Konkursa norises plānotas klātienē, taču epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā var tikt pārceltas uz attālināto formātu.