Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Iesūti
Atpakaļ

Latvijā ievieš partnerības institūtu

Stājas spēkā likumprojektu pakotne, ar kuru Latvijā tiek ieviests jauns tiesību institūts – partnerība, kas ir arī veids, kā savas attiecības legalizēt un juridiski sakārtot viena dzimuma pāriem.

Grozījumi Notariāta likumā nosaka, ka partnerību varēs noslēgt un izbeigt pie notāra. To var izdarīt, ierodoties personīgi klātienē pie zvērināta notāra, divas pilngadīgas personas, kuru starpā ir tuvas, personiskas attiecības un nepastāv ierobežojumi tās noslēgšanai, piemēram, tuva radniecība.

Pieņemtie grozījumi Fizisko personu reģistra likumā nosaka, ka ziņas par partnerības nodibināšanu un izbeigšanu būs ierakstāmas Fizisko personu reģistrā.

Pēc partnerības nodibināšanas partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties vai brīvi paust savu gribu, iegūt sociālās garantijas, piemēram, saņemt partnerim aprēķinātās pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz viņa nāvei, kā arī iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem.

Uz valsts amatpersonas partneri attieksies tie paši interešu konflikta novēršanas ierobežojumi, kas šobrīd attiecināmi uz valsts amatpersonas radiniekiem. Līdzīgi maksātnespējas administrators nevarēs pildīt amata pienākumus, ja administratora partneris tajos būs personiski vai mantiski ieinteresēts.

Likumā pēc Nacionālās apvienības deputāta Jāņa Grasberga priekšlikuma noteikts, ka “partnerība nav pielīdzināma laulībai”.

Veikti grozījumi arī Maksātnespējas likumā, likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, “Par valsts pensijām”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Pacientu tiesību likumā, kas nodrošinās noteiktus ekonomiskā un sociālā atbalsta pasākumus.