Atpakaļ

Latvija pievienojas platformai “Digitalizācija attīstībai”

Platformas “Digital4Development” (D4D) direktoru padomes sanāksmes laikā Latvija pievienojusies platformai “Digitalizācija attīstībai” (“D4D Hub”), aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Darbība D4D platformā ļaušot Latvijai intensīvāk piedalīties Eiropas Savienības (ES) digitālās sadarbības projektos visā pasaulē.

Šajā sanāksmē Latviju pārstāvēja ĀM Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors Kristaps Brusbārdis.

“Latvija jau tagad sniedz ieguldījumu šajā “Eiropas komandas” iniciatīvā, īstenojot digitalizācijas projektus attīstības valstīs. Priecājamies, ka tagad esam daļa no D4D platformas. Apzinoties digitalizācijas potenciālu, Latvija atbalsta attīstības sadarbības priekšlikumus, kas vērsti uz inovatīvu un pārbaudītu digitālo risinājumu ieviešanu partnervalstīs,” pauda Brusbārdis.

Latvija ir 15.ES dalībvalsts, kas pievienojusies iniciatīvai, kuras mērķis ir palīdzēt pārvarēt digitālās plaisas un veicināt globālo digitālo sadarbību.

Latvijas dalība D4D platformā atbilst Latvijas attīstības sadarbības politikai, kurā digitalizācijai kā attīstības veicinātajam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

ĀM norāda, ka Latvija sniedz ieguldījumu partnervalstu un pasaules ilgtspējīgā attīstībā, īpaši demokrātisko pārejas procesu, modernu un gudru pārvaldības risinājumu, sociālekonomisko pārmaiņu, īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības attīstību, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu un lauksaimniecības jomā, un dzimumu līdztiesības veicināšanā.

Paredzēts, ka D4D platformā Latvija dalīsies pieredzē par digitālo transformāciju, tostarp e-pārvaldību, privātā sektora digitalizāciju, digitālajām prasmēm, īpaši sievietēm un jauniešiem, un digitālo savienojamību.

“D4D Hub” ir stratēģiska platforma, ko izveidojusi ES un tās dalībvalstis ar mērķi veicināt ieinteresēto pušu partnerību un uz cilvēkiem orientētu digitālo transformāciju visā pasaulē. D4D platformu 2020.gada decembrī izveidoja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja, ES valstu vadītāji un partneri, kas pārstāv privāto sektoru, akadēmiskās aprindas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

“D4D” platforma ir būtisks instruments ES un tās dalībvalstīm, lai sasniegtu Globālās savienojamības stratēģijas mērķus.

Stratēģijas mērķis ir veicināt viedas, tīras un drošas saiknes digitālajā, enerģētikas un transporta jomā un stiprināt veselības, izglītības un pētniecības sistēmas visā pasaulē, pielāgojoties dažādu reģionu vajadzībām un stratēģiskajām interesēm. EK par šo stratēģiju paziņoja 2021.gada decembrī.