Atpakaļ

Latvijā šogad dzēsti 633 meža ugunsgrēki

Latvijā šogad reģistrēti un dzēsti 633 meža ugunsgrēki, kopumā izdegot 629 hektāriem meža zemes platības, tostarp 111 hektāriem jaunaudžu un 364 hektāriem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.

Dienestā minēja, ka visvairāk ugunsgrēku dzēsts Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā – 288 ugunsgrēki. Seko seko Dienvidlatgales virsmežniecība ar 141 ugunsgrēku.

Tikmēr lielākā izdegusī platība reģistrēta Ādažu pagastā – 301 hektārs.

Pērn attiecīgajā periodā tika reģistrēti 357 meža ugunsgrēki ar izdegušo platību 220 hektāri, bet 2021.gadā reģistrēti 437 meža ugunsgrēki ar izdegušo platību 503 hektāri.

VMD uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. VMD misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.