Atpakaļ

Aicina iesaistīties pagastu attīstības veidošanā

Biedrība “Kandavas Partnerība” ir uzsākusi attīstības stratēģijas izstrādi laika posmam līdz 2027. gadam.

Lai uzzinātu iedzīvotāju vajadzības, ieteikumus, priekšlikumus un idejas, tiek rīkotas tikšanās ar iedzīvotājiem katrā pagastā: Pūrē, Sēmē, Irlavā, Jaunpilī, Viesatās, Zemītē, Zantē, Vānē, Matkulē, Cērē, Kandavas pagastā un Kandavas pilsētā.