Atpakaļ

Darbu sācis Pāvilostas ostas pārvaldnieks

Par Pāvilostas ostas pārvaldnieku ostas valde iecēlusi Arti Rimmu, kurš atzīst, ka nozare ir jauns izaicinājums, bet tas nebaida darīt un organizēt lietas.

“Ostas darbību nosaka “Ostu likums” un ir kontrolējošā institūcija – Latvijas Jūras administrācija, kas uzrauga likuma ievērošanu,” stāsta Artis Rimma, piebilstot, ka no šī tad arī izriet ostas apsaimniekošana un darbu organizēšana.

Ostas pārvaldnieks atklāj, ka osta uzsākta vadīt ne tajā labākajā brīdī, jo pērn saņemts Valsts kontroles ziņojums par Pāvilostas ostas darbību līdz šim. “Šis Valsts kontroles ziņojums var labi kalpot arī kā špikeris, kas nosaka, ar ko strādāt un ar ko sākt. Revīzijā skaidri noteikti veicamie darbi un grafiks. Šī gada laikā ir jānovērš nepilnības, jāiesniedz Valsts Kontrolei ziņojums un jāturpina strādāt labāk,” noteic pārvaldnieks, piebilstot, ka darbi gan jāveic ātri, jo maijā atsāksies aktīvā sezona, kad vajadzētu jau būt skaidrs par nomas maksām, par servisa pakalpojumiem un citām iespējām, ko sniedz osta.

Artis Rimma atklāj, ka šobrīd ostai štatu sarakstā ir tikai sētnieks-apkopējs un ostas pārvaldnieks, bet, lai darbi ostā ritētu raitāk un korektāk, vajadzētu veidot komandu, kurā būtu arī cilvēks, kas strādātu ar ostas dokumentāciju, un tā saucamais ostas kapteinis, kas būtu kā ostas tehniskais darbinieks.

Šobrīd ostā nav aktīvā sezona un tas pārvaldniekam dod sagatavošanās periodu un situācijas apzināšanas laiku. “Pāvilostas osta nav kravas ostas, bet gan atpūtas un izklaides osta – jahtu osta un mazo zvejas kuģu osta. Šobrīd jādomā par jau esošo piestātņu remontu, kā arī par jaunu piestātņu izveidošanu, tādējādi paplašinot kā zvejas sektoru, tā arī jahtu un izklaides laivu sektoru. Tā šobrīd ir prioritāte!” stāsta pārvaldnieks, piebilstot, ka tam visam vajadzīgi lieli finanšu līdzekļi. “Pāvilostas ostai neesot kravas ostai, arī peļņa izpaliek. Kolēģi no citām mazajām ostām atzinuši, ka šādas ostas vienmēr būs dotējamas no pašvaldības  puses. Arī mūsu ostas sakārtošanai esmu lūdzis pašvaldībai finansējumu,” pastāsta pārvaldnieks, neizslēdzot arī to, ka nākotnē vajadzētu piesaistīt ES fondu līdzekļus un realizēt kādus projektus, taču arī projekta līdzfinansējumam esot jārod līdzekļi. “Sakārtojot ostu, būtu iespējams  paaugstināt nomas maksas, tādējādi iegūstot finanses, ko ieguldīt tās attīstībā.”

Artis Rimma Pāvilostas ostu saredz kā magnētu, kas pievelk citas uzņēmējdarbības nozares – ēdināšana, izmitināšana, ūdens sports un izklaide, servisa pakalpojumi u.c. “Ostai ir liels potenciāls attīstīties un būt, jo vietējiem tūristiem, īpaši jau ārzemniekiem Pāvilostas osta ir ļoti interesanta ar savu piedāvājumu,” saka pārvaldnieks. “Tai ir sava peldlīdzekļiem paredzēta degvielas uzpildes stacija, jahtu apkopes un ziemošanas bāze, jahtu ostas servisa ēka, kurā nomazgāties un izmazgāt veļu, un daudzas citas jau iepriekš izdarītas lietas.”

A. Rimma vēl papildina, ka lielu interesi izrādījuši vācieši, kas Pāvilostas ostā labprāt redzētu tādu pakalpojumu kā jahtas nomu ar kapteini un vairāku dienu izbraucienu gar Latvijas jūrās piekrasti, savukārt skandināviem ir interese par jahtu ziemošanu un apkopi Pāvilostā.