Atpakaļ

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā NKMP sadalīs 520 000 eiro

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā sadalīs 520 000 eiro, liecina informācija NKMP tīmekļvietnē.

NKMP norāda, ka līdz 30.martam valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursa 1.kārtā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Plānotais sadalāmā finansējuma apjoms ir 520 000 eiro, no kuriem 120 000 eiro paredzēti pašvaldībām. Savukārt maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam pieteikumam ir līdz 30 000 eiro. Paredzēts, ka finansējums jāapgūst līdz 1.decembrim.

NKMP atzīmē, ka finansējuma saņemšanai var pieteikties tādiem konservācijas un restaurācijas darbiem, kam ir saņemts NKMP saskaņojums vai ir spēkā esoša atļauja, kā arī iesniedzot pieteikumus būvniecības dokumentācijas izstrādei, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei vai inventarizācijai un būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā.

NKMP skaidro, ka kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai.

Programmas prioritāri atbalstāmie pasākumi ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.