Atpakaļ

No 1.marta Talsos, Mālpilī, Ropažu pagasta četros ciemos un Baložos būs zemāks siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 9.februāra padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus četriem komersantiem. Šo tarifu samazināšanās robežās no 3,5% līdz 39,5% saistīta ar kurināmā – dabasgāzes un šķeldas – cenu izmaiņām. Jaunie tarifi Ropažu pagasta četros ciemos, Talsos, Mālpilī un Baložos spēkā stāsies š.g. 1.martā.

“Siltumenerģijas tarifi turpina samazināties pārsvarā tiem komersantiem, kuriem ir noslēgti īstermiņa dabasgāzes vai šķeldas piegādes līgumi, vai tie noslēgti par mainīgu cenu. Ņemot vērā, ka šobrīd SPRK vērtēšanā ir vairāk nekā 30 siltumenerģijas tarifu projekti, martā vēl iespējamas izmaiņas arī citu pašvaldību teritorijās,” norāda SPRK vadītāja Alda Ozola.

SPRK atgādina, ka komersanti, kuriem ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) iesniedz SPRK izvērtēšanai tarifu projektus vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka, tiklīdz kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

SIA “VILKME” siltumenerģijas tarifs četros ciemos samazināsies atšķirīgi

No š.g. 1.marta siltumenerģijas tarifi mainīsies Ropažu pagasta četros ciemos – Ropažos, Muceniekos, Zaķumuižā un Silakrogā – tarifam katrā no tiem samazinoties atšķirīgi – robežās no 31,2 līdz 39,5%. Šobrīd šajos ciemos tarifi spēkā kopš š.g. 16.janvāra. Tarifu izmaiņas visos minētajos ciemos saistītas ar dabasgāzes cenas būtisku samazinājumu, Silakrogā arī ar kokskaidu granulu cenas nelielu samazinājumu. Visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA “VILKME” saražo pati. Izmantotais kurināmais Ropažu, Mucenieku un Zaķumuižas siltumapgādes sistēmās ir tikai dabasgāze, savukārt Silakrogā – dabasgāze un kokskaidu granulas. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifu apmērs pārsniedz valstī noteikto 68,00 EUR/MWh slieksni.

• Ropažu ciemā jaunais tarifs būs 131,14 EUR/MWh jeb par 39,5% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,57 EUR/MWh.

• Mucenieku ciemā jaunais tarifs būs 130,61 EUR/MWh jeb par 38,7% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,31 EUR/MWh.

• Zaķumuižas ciemā jaunais tarifs būs 130,42 EUR/MWh jeb par 37,4% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,21 EUR/MWh.

• Silakroga ciemā jaunais tarifs būs 120,66 EUR/MWh jeb par 31,2% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 94,33 EUR/MWh.

SIA “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 6,5%

No š.g. 1.martā Talsu pilsētā siltumenerģijas tarifs būs 91,04 EUR/MWh jeb par 6,5% zemāks, salīdzinot ar šobrīd kopš 2022.gada 15.oktobra spēkā esošo. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (šķelda) cenas samazināšanos. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 79,52 EUR/MWh.

SIA “NORMA K” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 13,1%

Mālpils pagastā no š.g. 1.marta siltumenerģijas tarifs būs 105,81 EUR/MWh jeb par 13,1% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo kopš š.g. 1.janvāra. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 86,91 EUR/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar kurināmā (šķelda) cenas izmaiņām.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,5%

Baložos siltumenerģijas tarifs no š.g. 1.marta būs 156,44 EUR/MWh jeb par 3,5% zemāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš 2022.gada 15.oktobra. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 150,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 109,64 EUR/MWh.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” visu lietotājiem nodoto siltumenerģiju iepērk no SIA “BALOŽU SILTUMS”, kas to saražo, izmantojot šķeldu (94%) un dabasgāzi (6%). Attiecīgi SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifa pieaugums saistīts ar SIA “BALOŽU SILTUMS” ražošanas tarifa izmaiņām, kas stāsies spēkā š.g. 1.martā. Proti, SIA “BALOŽU SILTUMS” ražošanas tarifs samazināsies par 3,8% līdz 123,53 EUR/MWh. Ražošanas tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (šķelda) cenas samazinājumu, kā arī dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifu izmaiņām.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi četri komersanti iesniedza laikā no š.g. 23. līdz 30.janvārim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Līdz apkures sezonas beigām siltumenerģijas tarifiem līdz 150,00 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68,00 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150,00 EUR/MWh, valsts kompensē 90%. Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Kopumā SPRK (uz 10.02.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Līdz ar to vēl martā iespējamas izmaiņas arī citu Latvijas pašvaldību teritorijās. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem š.g. janvārī var iepazīties SPRK tīmekļvietnē: https://ieej.lv/3slz