Atpakaļ

Noteiks kārtību zvejas un akvakultūras produktu apstrādes atbalsta piešķiršanai

Noteiks kārtību kādā notiks pasākuma “Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” atbalstu piešķiršana, nosakot saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, liecina informācija Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotajā rīkojuma projektā.

Finansiālais atbalsts paredzēts investīcijām zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, piemēram, jaunai būvniecībai un pamatlīdzekļu iegādei, patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, kā arī projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītām izmaksām.

Projektu iesniegumus vērtēs Lauku atbalsta dienests (LAD) un projektā nebūs attiecināmas izmaksas par apakšlīgumu slēgšanu, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām.

Tāpat paredzēts, ka izmaksas, kas pēc LAD novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām. LAD vidējo izmaksu noteikšanai izmantos LAD informācijas sistēmu, kurā ir pieejami visi iepriekš realizētie projekti pa attiecīgajām izmaksu kategorijām. Papildus tiks apzināta un apkopota publiski pieejamā informācija, kā arī specifiskos gadījumos izmaksu novērtēšanai tiks piesaistīti eksperti.

ZM sagatavoto rīkojuma projektu plānots skatīt nākamās otrdienas, 13.septembra, Ministru kabineta sēdē.