Atpakaļ

Talsu novadu dabā apsekos Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka no aprīļa līdz decembrim tiks veikta Talsu novada teritorijas apsekošana dabā, lai sagatavotu topogrāfiskās kartes.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindā 1:250 000 – 1:2 000.

Lai sagatavotu Talsu novada topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000, no aprīlim līdz decembrim Talsu novada teritorija tiks apsekota dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Ja rodas šaubas par personu godaprātu, aicinām lūgt uzrādīt aģentūras darbinieku darba apliecības.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanai nepieciešamo lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā. Speciālisti pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū; iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem. Pēc tam tiek precizēta situācija apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem un, ja nepieciešams, tiek veikta apvidus objektu fotografēšana (var tikt izmantots drons).

Lauka apsekošanas var notikt jebkurā novada teritorijas vietā.