Atpakaļ

TP: Ieceļ Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniekus

Piektdien, 17. martā, Tieslietu padome rakstveida procesā lēma par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecelt tiesnesi Elgu Guitāni un par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm iecelt tiesneses Adriju Kasakovsku un Ingu Zālīti.

Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāja vietnieci Elgu Guitāni. Priekšsēdētāja amata pienākumus tiesnese Elga Guitāne pildīs līdz brīdim, kad atklāta konkursa rezultātā tiks iecelts jaunais tiesas priekšsēdētājs. Līdzšinējā Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva ar 2023. gada 20. martu pārcelta darbā Kurzemes apgabaltiesā.

Tieslietu padome par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm uz pieciem gadiem iecēla tiesneses Adriju Kasakovsku un Ingu Zālīti. Vietnieki tika izraudzīti konkursa rezultātā. Abas tiesneses līdz šim jau ir pildījušas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus.

Papildu informācija:

Tieslietu padomes apstiprinātā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība nosaka Tieslietu padomes kompetenci iecelt tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, ja ir beidzies likumā noteiktais tiesas priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš. Priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs tiek iecelts līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks atrasts jauns tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes kompetencē ir lemt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu.