Atpakaļ

Ukraiņu iekļaušanai Latvijā tērēs 1,7 miljonus eiro

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis papildu projektu pieteikumu konkursu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Uzturoties Latvijā, Ukrainas iedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu.

Šī gad jūnijā, tika izsludināts “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmais konkurss, ņemot vērā, ka tajā pieejamais finansējums tika apgūts tikai daļēji, SIF organizē papildu konkursu.

Konkursā pieejamais finansējums ir 1 728 721 eiro, vienam projektu iesniedzējam pieejamais minimālais finansējums ir 10 000 eiro, bet maksimālais finansējums ir 60 000 eiro. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Projektu pieteikumus elektroniski iespējams iesniegt līdz 1.septembra plkst.12. Plānotais projektu īstenošanas laiks paredzēts no šī gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta pieteikumus var iesniegt Latvijas Uzņēmumu reģistra uzturētajā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, un divi nevalstisko organizāciju pārstāvji – eksperti, kas atlasīti SIF izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.

4.augustā tika izsludināti “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmā konkursa apstiprinātie rezultāti – 14 projekti, kuri tiks īstenoti visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.