Atpakaļ

VSAA: Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nav norādījuši pensijas mantinieku

Līdz šim iesniegumu par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms pensijas vecuma ir iesnieguši 26% jeb aptuveni 345 000 no pašreizējiem valsts fondētās pensiju sistēmas dalībniekiem, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati.

Latvijas iedzīvotājiem kopš 2020.gada ir iespēja izvēlēties, kas mantos viņu pensijas otrā līmeņa uzkrājumus. VSAA dati liecina, ka patlaban lielākās daļas Latvijas iedzīvotāju uzkrātais pensiju kapitāls viņu nāves gadījumā pirms pensionēšanās laika tiktu ieskaitīts valsts budžetā.

Valsts fondēto pensiju likums paredz, ka pensiju otrā līmeņa dalībnieks savu uzkrājumu var nodot mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā vai pievienot kādas izvēlētas personas otrā pensiju līmeņa kapitālam. Tāpat Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja neko nedarīt un visu uzkrājumu atstāt valsts budžetā, kas notiek arī gadījumos, kad cilvēks nav norādījis savu izvēli par pensijas mantošanas iespējām. Ja persona vēlas, lai tās uzkrātais pensiju otrā līmeņa kapitāls tiktu mantots, tas obligāti jānorāda VSAA, veicot attiecīgo izvēli.

Atstājot mantojumu Civillikumā noteiktajā kārtībā, mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju otrā līmeņa kapitālu var uzzināt pie zvērināta notāra, sākot mantojuma lietu kārtošanu, vai arī vēršoties VSAA. Šajā scenārijā saņemt mirušā atstāto mantojumu var tiklīdz nokārtotas visas formalitātes – kā pārskaitījumu bankas kontā vai pievienot savam pensiju otrā līmeņa kapitālam.

Savukārt, ja valsts fondētās pensiju sistēmas dalībnieks ir izlēmis par labu uzkrājuma pievienošanai konkrētas personas fondētās pensijas kapitālam, par mirušā pensiju līmeņa otrā līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu varēs uzzināt portālā “latvija.lv”.

Uzkrāto kapitālu pensiju otrajā līmenī, ieskaitot pievienoto mirušā pensiju kapitālu, varēs izmantot tikai tad, kad tiks sasniegts pensionēšanās vecums. Tas nozīmē, ka galvenā ģimenes apgādnieka nāves gadījumā, pārdzīvojušais laulātais Civillikumā noteiktajā kārtībā novēlēto mantojumu var saņemt bankas kontā tuvākajā laikā, tādejādi iegūstot papildu līdzekļus ģimenes uzturēšanai, kamēr gadījumā, ja mirušais uzkrāto kapitālu būs novēlējis laulātajam kā labuma guvējam, finanšu līdzekļi būs pieejami tikai pārdzīvojušam laulātajam dodoties pensijā.

Katram pensiju otrā līmeņa dalībniekam ir iespēja izvēlēties vienu no trim mantošanas iespējām. Iesniegumu par pensijas mantošanu VSAA var iesniegt portālā “latvija.lv”, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”. Tāpat to iespējams veikt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros vai nosūtot elektronisku iesniegumu uz “edoc@vsaa.gov.lv” ar e-parakstu un laika zīmogu.

Ja iedzīvotājs vēlas pievienot savu uzkrāto pensiju otrā līmeņa kapitālu konkrētas personas fondētās pensijas kapitālam, iesniegumā jānorāda šī persona. Attiecīgajai personai nav obligāti jābūt radiniekam.

Vienlaikus jāņem vērā, ja norādītā persona dienā, kad reģistrēts mirušā pensiju otrā līmeņa dalībnieka miršanas fakts, nebūs pensiju otrā līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.