Atpakaļ

Latvijas Mediju ētikas padomes tālākai darbībai piešķirti 159 580 eiro

Latvijas Mediju ētikas padomes (LMĒP) tālākai darbībai piešķirti 159 580 eiro, liecina LMĒP un Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums.

LMĒP apņēmusies nākamos trīs gadus stiprinās sabiedrības kritisko domāšanu attiecībā uz masu mediju saturu un veicinās mediju atbildīgumu.

LMĒP rīkos diskusijas un apkopot labās prakses piemērus par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām. Tāpat LMĒP īstenos publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par mediju ombudu.

LMĒP veiks izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnāliste tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskos partnerus. LMĒP informēs sabiedrību par ombuda konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

LMĒP ir dibināta 2018.gadā, apvienojoties mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 49 biedri un trīs asociētie biedri, kā arī biedrības Ētikas kodeksam pievienojušies 14 uzņēmumi un organizācijas, nekļūstot par biedrības biedriem.

Biedrība ir nozari pašregulējoša institūcija, kurā var vērsties ikviens, kas pamanījis mediju ētikas pārkāpumu.

Četru gadu laikā LMĒP ir sniegusi atbildes uz vairāk nekā 170 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem, un 68 gadījumos padome ir sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.