Atpakaļ

“Latvijas valsts ceļu” apgrozījums pērn pieaudzis par 8,8%

VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apgrozījums pagājušajā gadā bija 20,93 miljoni eiro, kas ir par 8,8% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt kompānijas peļņa palielinājās par 2,4% – līdz 187 384 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka 2023.gadā 99,3% no kompānijas ieņēmumiem veidoja Satiksmes ministrijas (SM) deleģēto uzdevumu izpilde.

Vadības ziņojumā ieņēmumu pieaugums skaidrots ar paaugstinātu Deleģēšanas līguma stundas likmi un darba nepieciešamo stundu apjomu valsts autoceļa tīkla pārvaldīšanai

Pērn LVC nodrošināja tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, īpašu uzmanību pievēršot savlaicīgai būvdarbu iepirkumu izsludināšanai, būvdarbu projektu vadības īstenošanai, nepārtrauktai valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas programmu vadības nodrošināšanai un uzraudzībai.

Valsts autoceļu tīklā 2023.gadā veikti būvdarbi valsts budžeta, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda un ES Atveseļošanas fonda ietvaros.

Pagājušajā gadā autoceļu tīklā bija plānots veikt būvdarbus uz 300 kilometriem autoceļu, taču būvdarbu sezonā būvdarbi veikti uz 646 kilometriem autoceļu, no tiem uz 24,9 kilometriem galveno autoceļu, kas finansēti no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, un uz 100 kilometriem valsts reģionālo un vietējo autoceļu administratīvi teritoriālās reformas programmā, kas finansēts no ES Atveseļošanas fonda.

Tāpat autoceļu ikdienas uzturēšana visā valsts autoceļu tīklā veikta visos 19 līgumos, kas noslēgti 2022.gadā realizētā publiskā iepirkuma rezultātā.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka pēc iepriekšējo gadu satricinājumiem – Covid-19 pandēmijas ietekmes un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām, 2023.gadā bija salīdzinoši mazāk izaicinājumu. Līgumi pērn noslēgti savlaicīgāk, kas ļāva pēc iespējas vairāk pabeigt būvdarbus līdz sezonas noslēgumam. Tāpat ieviesti uzlabojumi būvdarbu līgumos un to izpildē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem obligāti ietveramajiem noteikumiem, kā arī plašāk piesaistīts Autoceļu kompetences centrs (AKC) materiālu kvalitātes pārbaudēs.

Ziņojumā arī norādīts, ka 2023.gadā LVC iepirkumos vairākas reizes netika saņemts neviens piedāvājums vai arī piedāvātās līgumcenas pārsniedza valsts budžeta finanšu iespējas.

Šie jautājumi risināti ar kvalifikācijas un tehnisko prasību mazināšanu, lai iegūtu plašāku konkurenci vai zemāku cenu.

Savukārt kā lielākais izaicinājums LVC pārskatā minēts publiskās un privātās partnerības (PPP) projekta Ķekavas apvedceļa būvniecības pabeigšana un atklāšana satiksmei, kas īstenots plānotajā laikā un kvalitātē.

LVC apgrozījums 2022.gadā bija 19,241 miljons eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2021.gadā, bet kompānijas peļņa saruka par 40,1% – līdz 182 934 eiro.

LVC izveidota 2004.gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.